Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
05.02.2020 17:40

Ferdinand Hložník a jeho prínos do sveta výtvarného umenia

V dňoch 29.01. - 03.05.2020 je k dispozícii návštevníkom Galérie Nedbalky v prízemných priestoroch výstava umeleckých diel významného predstaviteľa moderného výtvarného umenia Ferdinanda Hložníka(1921-2006). Ferdinand Hložník bol držiteľom ocenení Ceny Cypriána Majerníka a Ceny Fraňa Kráľa, okrem toho pýšil sa titulom zaslúžilý umelec podobne ako jeho starší brat maliar, expresionista Vincent Hložník(1919-1997). Autorom výstavy o Ferdinandovi Hložníkovi je prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc., vysokoškolský pedagóg, ktorý pôsobil na vysokých školách v Bratislave(Vysoká škola výtvarných umení, Slovenská technická univerzita), Košiciach(Katedra dizajnu Technickej univerzity) a vo Zvolene(Drevárska fakulta Technickej univerzity). Cena obyčajného vstupného je 2 €.

Výstava s rukolapným názvom Tvorba ako genéza vlastnej identity prezentuje umelecké diela konkrétne ide o maľby, ikonografie, grafiky s rôznorodými motívmi napr. svet, rodná krajina, mesto, ktoré ovplyvnili život Ferdinanda Hložníka. Ferdinand Hložník prostredníctvom jednotlivých diel vyjadril revoltu voči vojne a násiliu. Väčšinu z nich stvárnil v podobe nefigurálnych kompozícií, v ktorých nachádzame stopy po technikách ťahu štetca, experimentovaní s farbami a vyjadrením protikladných kontrastov(smrť verzus život, profánny verzus sakrálny a pod.)  Obrazy sú zhotovené technikami oleja a plátna, datujú sa do obdobia šesťdesiatych a osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Vystavené obrazy odrážajú prírodné prvky(Čierny vták 1968; Krídlo 1969; Hniezdo 1967; Peň 1963), atmosféru prostredia(V meste 1963; Nočné mesto 1964, Kráľ a jeho ríša 1964) a životné situácie prevažne lyrického charakteru(Balada 1964; Okno 1965; Bolesť 1966; Dráma 1969; Ku hviezdam 1963), ktoré sú konfrontované s tematikou domova. Umelecké diela sú pozoruhodné svojím duchaplným námetom, priamočiarou výstižnosťou a jednoduchosťou. Dotvárajú komplexnú siluetu. Prehovárajú k človeku a jeho hodnotovým orientáciám, či ambíciám.

 

Návštevníci majú možnosť prečítať si bližšie informácie o výstave aj s popismi v obrazovej publikácii.  Podujatie podporil Fond na podporu umenia. 

 
 
 

Súvisiace články

12.01.2018 11:04

Vitajte na exkurzii v Českom rozhlase Brno

V decembri 2017 sme sa zúčastnili s poslucháčmi tretieho ročníka kombinovaného štúdia študijného odboru manažment hotelníctva a cestovného ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v štúdi...
07.01.2017 17:45

Skalickí strojári pokračujú v rekonštrukciách

Najnáročnejšie sú stavebné úpravy interiérov školy a havarijné stavy, ktorých odstránenie je finančne náročné. Ak aj riaditeľ školy vie, čo treba okamžite odstrániť a riešiť, musí nájsť v prvom rade finančné zdroje.