Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Paula Kachalavová
07.06.2018 15:31

Finančná gramotnosť ? Skutočne viete, čo to je?

Finančná gramotnosť ? Skutočne viete, čo to je?

Určite je to matematika, avšak pre mnohých žiakov považovaná za veľkú nudu.  Tento názor však preferujú skôr žiaci, ktorí nezažili Finančnú gramotnosť hrou, ktorú ponúka OZ Mladý podnikavec.

Dňa 17. 4. 2018 získalo občianske združenie Mladý podnikavec finančnú podporu 1000 € od Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Finančná gramotnosť hrou. 

Naším cieľom je v tomto programe zapojiť základné školy, detské domovy, deti zo sociálne slabších rodín a ľudí v strednom a vyššom veku do projektu, ktorý spočíva v realizácii teoretické-praktických (herných) workshopov spojených s prednáškou finančnej gramotnosti. Aktivitami chceme podporiť a posilniť kvalitu vzdelávania u mladých ľudí a zvýšiť povedomie o finančnej gramotnosti u ľudí v strednom a vyššom veku, ktorí na základe vlastnej životnej situácie a hmotnej núdze si nedokážu zabezpečiť takýto druh vzdelávania. V programe sa snažíme upozorňovať detí, mládež a dospelých na nekalé a zvádzajúce praktiky rôznych finančných subjektov a inštitúcii, snažíme sa posilňovať ich aktivitu v efektívnejšom hospodárení domácnosti (optimalizácia výdavkov, možnosti zvyšovania príjmov do domácnosti a tvorba rodinného rozpočtu).

Každému účastníkovi chceme dodať pocit sebaistoty a odvahy pri riešené rôznych finančných problémov. Snažíme sa im ukázať cestu, že finančná gramotnosť nie je nepochopiteľný vesmír nudných pojmov. V jednotlivých prednáškach sa snažíme zapájať aj rôznych dobrovoľníkov do prednášateľskej činnosti.

S finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia sa nám podarilo zrelizovať úspešne dva workshopy. Avšak v tejto sérii workshopov nekončíme a v najbližšom období nás čakajú deti z detského domova v Bytči, na ktoré sa veľmi tešíme.

Touto cestou chceme poďakovať Nadácií Volkswagen Slovakia za ich finančnú podporu. ĎAKUJEME!

Našu činnosť a naše portfólio workshopov si môžete pozrieť na http://www.mladypodnikavec.sk  a taktiež sme na facebooku https://www.facebook.com/MladyPodnikavec/a instagrame https://www.instagram.com/mladypodnikavec/ 

Súvisiace články

14.05.2016 11:00

Skalickí strojári úspešní v rozvojovom projekte

Piatok trinásteho sa potešili skalickí strojári pri zverejnených výsledkoch vyhodnotenia rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šp...