Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.05.2017 15:45

FOOD REVOLUTION DAY v Nových Zámkoch

Ústrednou myšlienkou, ktorá vládla dňa 19.mája 2017 v novozámockej Kráľovsko - cisárskej jazdiarni bolo zdravé stravovanie.

PaedDr. Helena Rusnáková

Food Revolution Day 2017 (FRD) je celosvetová kampaň založená známym šéfkuchárom Jamie Oliverom. Hlavným cieľom kampane je upovedomiť verejnosť na narastajúcu obezitu detí a vrátiť vzdelávanie o jedle a zdravom stravovaní naspäť do školských osnov. V tomto roku sa podujatie po prvýkrát dostalo do Nových Zámkov. V Kráľovsko cisárskej jazdiarni to od rána žilo veselým detským ruchom. Deti, ich učitelia i rodičia,ktorí sa podujatia zúčastnili sa mali možnosť oboznámiť s najnovšími trendami správnej životosprávy, poučiť sa o potrebe telesného pohybu na fyzické i duševné zdravie, oboznámiť sa s knižkou pre deti Moji zeleninkoví kamaráti,ktorá bola v tento deň uvedená , zúčastniť sa interaktívnych hier, ochutnať zdravé ovocie, zeleninu....

Slávnostného otvorenia podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein, ktorý vo svojom vystúpení veľmi kladne hodnotil podujatie a poukázal na potrebu učiť deti správnej životospráve.

Na podujatí nechýbal ani Dávid Nagy, najmladší poslanec Mestského zastupiteľstva a zároveň viceprimátor mesta, ktorého sme oslovili s otázkou: „Ako vnímate toto podujatie?"

Veľmi sa teším, že sa v našom meste uskutočnilo podujatie FOOD REVOLUTION DAY. Myslím si, že takéto a podobné akcie je potrebné podporovať, nakoľko zdravie detí, mládeže a nás všetkých je prvoradé. Z toho dôvodu som rád, že aj mesto Nové Zámky sa aktívne zapojilo do tohto projektu. Deti je potrebné viesť k zdravému životnému štýlu už od malička. Napriek tomu sa málo rozpráva o zdravom stravovaní a naše stravovacie návyky sú alarmujúce. Nárast výskytu detskej obezity a zdravotných problémov, ktoré ju prevádzajú je bohužiaľ výsledkom tejto tendencie. Dúfam, že sme touto akciou upriamili pozornosť na dôležitosť zdravého stravovania a vynikajúcu chuť zdravých surovín. Blahoželám organizátorom k tomuto skvelému podujatiu a k dobrému srdcu, ktoré ich vedie robiť veci lepšími!" povedal pán Dávid Nagy.

Galéria