Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
26.07.2020 20:12

Generácia 909, 76/Výstava, pojem, interpretácia

V dňoch 26.6.2020 – 10.1.2021 je inštalovaná v priestoroch Esterházyho paláca Slovenskej národnej galérie(SNG) v Bratislave na 3.poschodí muzeologická výstava Generácia 909,76. Výstavné podujatie sprístupňuje výnimočné detaily zo života historika umenia Karola Vaculíka a umeleckej historičky Ľudmily Peterajovej. Hlavnými odbornými kurátormi podujatia sú generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá a jej zástupkyňa Alexandra Homoľová.

Generácia 909,76 predstavuje generáciu umelcov, ktorá sa vo svojej tvorbe vyhýbala predpísaným estetickým kritériám socialistického realizmu. Vo svojej podstate generácia reflektovala spoločenskú situáciu uvoľnenej búrlivej atmosféry(kaviarenský život bratislavských umelcov tridsiatych a štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia prekvitajúci v podnikoch Astoria, Luxor, Metropol) a jasný odpor voči zaužívaným vtedajším politickým vrchnostiam. Výstava Generácia 1909-Svedomie doby predstavuje prvý galerijný výstavný blockbuster s vynikajúco vypracovanou komunikačnou stratégiou. Podľa protagonistov danej generácie skutočné umenie sa vyznačuje logickým námetom, zmysluplnými motívmi(figurálne kompozície – zátišia, motív krajiny so symbolickými prvkami) a konštruktívnym sujetom posilňujúcim kultúrno-historickú interpretáciu umeleckého diela. Uvedené kritériá vykazujú portréty a autoportréty príslušníkov danej generácie napr. Jána Mudrocha s jeho vlastnou podobizňou a autoportrét Cypriána Majerníka. Expozícia sprístupňuje verejnosti aj dobový kaviarenský nábytok a nápojové sklo z bratislavskej kaviarne Múzejka z obdobia tridsiatych rokov dvadsiateho storočia. Pozoruhodná je i tvorba akademického maliara, národného umelca, člena Spolku slovenských výtvarných umelcov Ladislava Čemického. V Spolku slovenských výtvarných umelcov sa významnou mierou angažoval i slovenský maliar a grafik Štefan Bednár, ktorý participoval na koncepcii výstavy Umelci pre národ na prelome augusta a septembra 1941, čo máme možnosť vyčítať z vystaveného plagátu. Vedeckú syntézu nadrealizmu ako umeleckého a kultúrneho hnutia ovplyvnil slovenský moderný sochár Jozef Kostka so svojím dielom Myšlienka a poézia, podobne slovenský maliar Cyprián Majerník s obrazovými dielami Procesia, Svadobný sprievod, Utečené kone a Dve Madony.

Názov výstavy 909,76 je vyjadrením symbolického prechodu umeleckej generácie od svedomia doby(generácia 1909 - presadila sa v 30. a 40. rokoch 20. storočia, usporiadaná v roku 1964) až po vytúženú Pražskú jar. Je skvelým vyznaním jej protagonistov na vtedajší dobový kontext, na jednej strane deklaruje revoltu voči socialistickým tendenciám, no na strane druhej ospevuje slobodu. No na slobodu v pravom slova zmysle si generácia a verejnosť musela počkať ešte dlhšiu dobu.

Súvisiace články

10.09.2018 14:54

Hanácké múzeum( skanzen) v Příkazoch sa vidieť oplatí

Hanácké múzeum( skanzen) sídli v obytnej hospodárskej budove priamo v centre obce. História vzniku objektu siaha do konca devätnásteho storočia. Súčasťou hlavného centra obce Příkazy u Olomouce je Kaplnka sv. Cyrila a Met...
27.07.2018 09:03

Kúpele Luhačovice známe a neznáme

Luhačovice sú najvyhľadávanejšie kúpele v Českej republike, ktorých tradícia vzniku siaha do konca 19. storočia. V spomínanom období toto miesto začalo prekvitať vďaka Ottovi Serényimu, moravskému šľachticovi a úradníkovi, podľ...