Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.07.2019 08:45

Historik Pavol Šteiner predstavil svoju najnovšiu knihu

Dňa 3. júla sa v priestoroch Múzea Jána Thaina konalo stretnutie milovníkov histórie so spisovateľom, historikom a vysokoškolským učiteľom UKF v Nitre Pavlom Šteinerom.

Pavol Šteiner sa venuje výskumu a spracovávaniu udalostí 2. svetovej vojny odohrávajúcich sa na území juhozápadného Slovenska.

K prvému dielu monografie Babylon Armád, ktorá bola vydaná v roku 2018 v tomto období pribudol 2. diel, ktorý chronologicky nadväzuje na knihu Babylon armád 1, čím uzatvára ucelený a doteraz chýbajúci pohľad na priebeh bojov v sektore sovietskej 7. gardovej armády na juhozápadnom Slovensku na prelome rokov 1944 a 1945.

Prečo práve Babylon armád?

Autor dlho zvažoval názov knihy, ktorá v sebe nesie spomienku na všetkých, ktorí sa zúčastnili bojov počas druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku. Bolo ich veľa, boli to vojaci ozbrojených síl šiestich štátov a počet národností, ku ktorým sa hlásili je ešte viac. A práve túto „metelicu" národov a národností, ktorí sa v mnohých prípadoch aj nedobrovoľne stretli tu, na našom území sa autor snažil premietnuť aj do druhého dielu monografie.

Čitateľ knihy získa informáciu o operácii Südwind ktorá bola zameraná na likvidáciu hronského predmostia jednotkami Wehrmachtu, následnými prípravami Červenej armády na Bratislavsko-brniansku operáciu, ako aj jej začiatkom.
Geografickým a chronologickým limitom diela je prekonanie Váhu sovietskymi vojskami na prelome marca a apríla 1945. Záverečné kapitoly sa venujú aj otázke postavenia civilného obyvateľstva či zdokumentovaným vojnovým zločinom na sledovanom území.

Pavol Šteiner pripravil pre účastníkov podujatia zaujímavú prednášku, v ktorej odprezentoval mnohé doteraz nepublikované udalosti z vojenskej histórie juhozápadného Slovenska.

 

 

Súvisiace články

26.01.2016 18:45

Modernizujeme z projektov

Získať finančné prostriedky na moderné a technické vybavenie odborných učební nie je jednoduché. Školy sú odkázané na projekty, granty, podporu občianskych združení a dary. Z bežného rozpočtu školy nie je možné financovať potre...