Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.07.2019 08:45

Historik Pavol Šteiner predstavil svoju najnovšiu knihu

Dňa 3. júla sa v priestoroch Múzea Jána Thaina konalo stretnutie milovníkov histórie so spisovateľom, historikom a vysokoškolským učiteľom UKF v Nitre Pavlom Šteinerom.

Pavol Šteiner sa venuje výskumu a spracovávaniu udalostí 2. svetovej vojny odohrávajúcich sa na území juhozápadného Slovenska.

K prvému dielu monografie Babylon Armád, ktorá bola vydaná v roku 2018 v tomto období pribudol 2. diel, ktorý chronologicky nadväzuje na knihu Babylon armád 1, čím uzatvára ucelený a doteraz chýbajúci pohľad na priebeh bojov v sektore sovietskej 7. gardovej armády na juhozápadnom Slovensku na prelome rokov 1944 a 1945.

Prečo práve Babylon armád?

Autor dlho zvažoval názov knihy, ktorá v sebe nesie spomienku na všetkých, ktorí sa zúčastnili bojov počas druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku. Bolo ich veľa, boli to vojaci ozbrojených síl šiestich štátov a počet národností, ku ktorým sa hlásili je ešte viac. A práve túto „metelicu" národov a národností, ktorí sa v mnohých prípadoch aj nedobrovoľne stretli tu, na našom území sa autor snažil premietnuť aj do druhého dielu monografie.

Čitateľ knihy získa informáciu o operácii Südwind ktorá bola zameraná na likvidáciu hronského predmostia jednotkami Wehrmachtu, následnými prípravami Červenej armády na Bratislavsko-brniansku operáciu, ako aj jej začiatkom.
Geografickým a chronologickým limitom diela je prekonanie Váhu sovietskymi vojskami na prelome marca a apríla 1945. Záverečné kapitoly sa venujú aj otázke postavenia civilného obyvateľstva či zdokumentovaným vojnovým zločinom na sledovanom území.

Pavol Šteiner pripravil pre účastníkov podujatia zaujímavú prednášku, v ktorej odprezentoval mnohé doteraz nepublikované udalosti z vojenskej histórie juhozápadného Slovenska.

 

 

Súvisiace články

06.06.2017 07:00

Budúcnosť slovenského školstva

Pod takýmto názvom uviedli na školskom servise TASR súťaž pre učiteľov, študentov a žiakov. Súťaž spočívala v opise zmien čo by sme chceli a ako zmeniť alebo naopak vyzdvihnúť v súčasnom školstve a odporučiť ponechať aj v budúc...
22.02.2017 12:15

Zamestnávateľ v odbornom vzdelávaní

Rozvoj odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania je v plnom prúde. Ďalšie stredné školy vstupujú do duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi a tí už vedia, čo ich čaká, aké úlohy musia plniť v spolupráci so strednou š...
20.11.2016 12:00

Špecifiká školského prostredia v systéme duálneho vzdelávania

Je to už vyše roka, čo niektoré stredné odborné školy vstúpili do systému duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi. Prispôsobiť sa podmienkam školského prostredia nie je jednoduché, hlavne ak personál zamestnávateľov nie je zvy...