Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
03.05.2018 21:00

Hlavná cena literárnej súťaže " Múdra príroda 2018" putovala do Šurian

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a 6.ročník literárnej súťaže MÚDRA PRÍŔODA 2018, ktorých vyhlasovateľom bolo Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre UNESCO.

Poslaním súťaže bolo vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave a rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí a budovania pozitívneho vzťahu k prírode. Súťažné práce mali tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentoval vzťah detí a mládeže k životu a k prírode.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oboch súťaží sa uskutočnilo v posledný aprílový deň v reprezentačných priestoroch  Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia z Ministerstva životného prostredia, Slovenskej agentúry životného prostredia a mesta Banská Bystrica.

Hlavnú cenu v literárnej súťaži Múdra príroda v kategórii autori od 15 do 19 rokov získala žiačka Obchodnej akadémie v Šuranoch, Michaela Homolová, ktorá sa v práci s názvom Zmena či premena? zamýšľala nad klimatickými, spoločenskými i medziľudskými vzťahmi v ďalekej budúcnosti.

Slávnostnú chvíľu umocnil aj hudobný a spevácky program poslucháčov súkromnej umeleckej školy a výstava výtvarných prác žiakov.


text a foto: Mgr.Erika Juríková
 

 

 

 

Súvisiace články

08.11.2017 06:53

Slovenskí ambasádori eTwinning na európskom workshope v Bristole

Workshop ambasádorov eTwinning - skvelý príklad spolupráce zanietených pedagógov ako moderne a efektívne vzdelávať učiteľov, podporiť ich európsku kooperáciu a tým podporovať kvalitu školstva a vzdelávania v Európe.
01.11.2017 10:38

Poznáme víťaza !!!

Opäť sme spustili blogy a opäť gratulujeme víťazovi :)