Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.08.2017 19:30

Hodnotili prácu učiteľov

Vecný dialóg medzi učiteľom a žiakom má dôležitú úlohu. Ponúkam pohľad do zápisnice Konferencie profesorov so žiakmi jedného z gymnázií Nitrianskeho kraja z 22.februára 1950. Niektoré časti zápisnice dávajú podnet k zamysleniu sa, porovnávaniu ...

V.B predseda tejto triedy vytkol, že len niektorí p. prof. verejne klasifikujú, preto si prosia, aby tí, čo neklasifikujú, tak učinili.
Ďalej hovoril, že profesor Š. sľúbil istému žiakovi horšiu známku, a predsa na konferencii dostal lepšiu. P. prof. sa ohradil proti tomu, že vzhľadom okolností na jeho iné známky, mu známku nedal horšiu,ale lepšiu.
V.C - predseda hovoril o tom, že niektorí profesori im nadávajú a telesne trestajú. Takými prostriedkami sa neutuží medzi nimi priateľstvo. Ďalej poukázal, že profesor S. im nemiestne nadával , keď nevedeli úlohu. Na žiadosť obecenstva musel povedať nejaký výraz,ktorý p. prof. Pri skúšaní použil (lenivý pes, somár) .
P. prof si prosil slovo a k tomu dodal, že nevďačne luhajú, lebo mnohokrát žiaka omluvil, keď uviedol vážnu príčinu. Keď však niekto sa sústavne neučí a k tomu ešte klame, prejde človeka trpezlivosť a použije taký výraz „lenivý si,ako pes“ . To však nemyslí zlomyseľne,ale opačne, po dobrom, aby sa napomenutý žiak chytil do učenia.
Potom k tomu dodal pán riaditeľ, p. profesor len vtedy môže žiaka ospravedlniť, keď je to príčina ozaj vážn , v inom prípade môže žiak dostať aj nedostatočnú. Žiaci sa môžu prísť do riaditeľne sťažovať, keď boli nevinne potrestaní,alebo keď sa nejaké podobné veci naskytnú.
VI.A – žiaci žiadajú, aby boli všetci na matematike vyvolávaní, nie iba niektorí,čo majú jednotky. Tí príklady na tabuli rýchle vypočítajú a ostatní ich nevedia, lebo im nerozumejú.
P. prof. R. povedal, že mnohokrát vyvolal slabšieho, že mu pomáhal pri počítaní a predsa skoro celú hodinu stál pri tabuli a vypočítal sa iba jeden,prípadne dva príklady. Ďalej p .prof. hovoril, že si žiaci nenosia na hodiny mat. log. Tabuľky, nemajú sa do čoho pozerať a na budúcu hodinu, keď ich vyvolá, nič nevedia. …
VI.B – v označenej triede p. prof. S. verejne neklasifikuje a preberanú látku stále žiada podrobne. ...ďalej pán prof. H. dáva veľa látky na domácu úlohu a sústavne neskúša .Pretože je v tejto triede triedny, triedne veci zdržia človeka a neostane času na skúšanie. P. prof. pokračuje, bolo by najideálnejšie , keby sa žiaci z hodiny na hodinu pripravovali a nespoliehali sa na to, či budú snáď vyvolaní odpovedať, alebo nie....
VI. C - Žiaci si veľmi chválili p .profesora H.,ktorý zaviedol veľmi dobrú metódu pri skúšaní matematiky, skúšanie tzv. referátmi. Na hodine p. prof. látku vysvetlí, žiak si pripraví na nasledujúcu hodinu z prebratej látky referát , ktorým objasňuje a prehlbuje poznatky spolužiakom . Žiaci na hodine všetci musia dávať pozor , lebo nikto nevie, kto dostane nasledujúci referát.
VII. A - ….žiaci sa sťažovali, že na slovenčinu majú mnoho látky, ktorú musia písať. Radšej by boli, keby sa látka rozmnožila skriptami, lebo opisovanie im zaberie mnoho času. Ďalej sa sťažovali, že p. prof. K. Najprv by mal látku vysvetliť a až potom diktovať. P.prof. povedal, že preberaná látka nie je tak ťažká, aby jej žiaci nerozumeli. Vec dôležitú napíše na tabuľu , takže si to môžu žiaci presnezapísať, okrem toho látku súvisle s diktovaním vysvetľuje.

 

Napriek tomu, že táto zápisnica bola písaná pred 67 rokmi, školu a plné mená učiteľov neuvádzam. Text nie je upravovaný. ( Zdroj: Štátny archív,Nitra)

Súvisiace články

19.06.2016 12:45

Koniec školského roka je za dverami

Niekedy sa zamýšľame nad tým, kedy sú učitelia najviac vyťažení. Začiatok a koniec školského roka je vždy najťažšie obdobie v každej škole. Nehovoriac o tom, či je to základná alebo stredná škola.
22.08.2016 11:30

Zásadný faktor ovplyvňujúci kvalitu života odhalený

Viac ako 70 rokov realizuje Harvard Medical School unikátny výskum, ktorého cieľom je zistiť čo nám v priebehu života prináša šťastie a spokojnosť. Ide o jednu z najdlhších a najfascinujúcejších štúdii na svete.
02.06.2017 19:30

Netradičné oslavy MDD na OA Šurany

Medzinárodný deň detí 2017 oslávili žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch netradične.