Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
14.03.2019 20:25

Hrady v múzeu

Dňa 14. marca 2019 sa v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch konalo slávnostné otvorenie zaujímavej výstavy, nesúcej názov Hrady kráľa Mateja.

Výstava vznikla na pôde Múzea kráľa Mateja vo Vyšehrade (Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma Visegrád) v roku 2018, ktorý bol v Maďarsku vyhlásený ako pamätný rok kráľa Mateja (pri príležitosti 560. výročia zvolenia Mateja Korvína za uhorského kráľa).

Po úvodných slovách Tomáša Bihariho, riaditeľa Múzea Jána Thaina, priblížila návštevníkom výstavu Zsuzsanna Varga , historička MJT a kurátorka výstavy.

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil aj Buzás Gergely, riaditeľ Múzea kráľa Mateja vo Vyšehrade , ktorý účastníkom vernisáže priblížil životný príbeh Mateja Korvína a jeho vzťah k jednotlivým regiónom, kde vyrástli pozoruhodné stavebné diela v podobe hradov, ktoré približuje výstava. Tieto hrady sú na výstave prezentované prostredníctvom makiet a virtuálnych rekonštrukcií, replík zbraní, ktoré návštevníkov výstavy obohatia o poznatky aj o stavbe hradov a vojenskej histórii druhej polovice 15.storočia.

Návštevníci výstavy si majú možnosť informácie o hradoch (Buda, Visegrád, Tata, Diósgyőr, Kisnána, Szigliget, Győr, Pannonhalma) týkajúce sa kráľa, kráľovnej, šľachty či cirkvi, o každodennom živote na hrade a v jeho okolí, prečítať v 5 jazykoch.

Slávnostnú a príjemnú atmosféru vernisáže výstavy umocnilo vystúpenie Vivien Foldingovej, žiačky novozámockej ZUŠ, ktorá zaspievala pieseň Cesta do rozprávky.

Výstavu Hrady kráľa Mateja doposiaľ mali možnosť vidieť návštevníci vo Vyšehrade a v Budapešti. Do konca tohto roka bude na Slovensku sprístupnená v troch múzeách, slovenskú premiéru má v novozámockom múzeu, kde ju máme možnosť navštíviť do 23. mája 2019.


 

 

Súvisiace články

11.08.2018 09:55

Zážitky z múzejných expozícií v Bulharsku

Jednotlivé múzejné expozície sú zamerané na dokumentovanie významných javov materiálnej, duchovnej a umeleckej kultúry. Zväčša vystihujú regionálne a lokálne špecifiká oblastí Bulharska. Predstavujeme vám dve významné vedecko-...
22.02.2017 14:00

Ako motivovať žiakov vo vyučovacom procese

Vzbudiť u žiakov záujem o učenie a vyučovací predmet je niekedy veľmi náročné, hlavne ak chceme motivovať žiakov na vyučovacích predmetoch, o ktoré neprejavujú záujem a v ktorých dosahujú slabé výsledky.