Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
14.03.2019 20:25

Hrady v múzeu

Dňa 14. marca 2019 sa v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch konalo slávnostné otvorenie zaujímavej výstavy, nesúcej názov Hrady kráľa Mateja.

Výstava vznikla na pôde Múzea kráľa Mateja vo Vyšehrade (Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma Visegrád) v roku 2018, ktorý bol v Maďarsku vyhlásený ako pamätný rok kráľa Mateja (pri príležitosti 560. výročia zvolenia Mateja Korvína za uhorského kráľa).

Po úvodných slovách Tomáša Bihariho, riaditeľa Múzea Jána Thaina, priblížila návštevníkom výstavu Zsuzsanna Varga , historička MJT a kurátorka výstavy.

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil aj Buzás Gergely, riaditeľ Múzea kráľa Mateja vo Vyšehrade , ktorý účastníkom vernisáže priblížil životný príbeh Mateja Korvína a jeho vzťah k jednotlivým regiónom, kde vyrástli pozoruhodné stavebné diela v podobe hradov, ktoré približuje výstava. Tieto hrady sú na výstave prezentované prostredníctvom makiet a virtuálnych rekonštrukcií, replík zbraní, ktoré návštevníkov výstavy obohatia o poznatky aj o stavbe hradov a vojenskej histórii druhej polovice 15.storočia.

Návštevníci výstavy si majú možnosť informácie o hradoch (Buda, Visegrád, Tata, Diósgyőr, Kisnána, Szigliget, Győr, Pannonhalma) týkajúce sa kráľa, kráľovnej, šľachty či cirkvi, o každodennom živote na hrade a v jeho okolí, prečítať v 5 jazykoch.

Slávnostnú a príjemnú atmosféru vernisáže výstavy umocnilo vystúpenie Vivien Foldingovej, žiačky novozámockej ZUŠ, ktorá zaspievala pieseň Cesta do rozprávky.

Výstavu Hrady kráľa Mateja doposiaľ mali možnosť vidieť návštevníci vo Vyšehrade a v Budapešti. Do konca tohto roka bude na Slovensku sprístupnená v troch múzeách, slovenskú premiéru má v novozámockom múzeu, kde ju máme možnosť navštíviť do 23. mája 2019.


 

 

Súvisiace články

06.02.2017 08:45

Archívne materiály prehovorili 2

Prvá slovenská škola na území mesta Nové Zámky bola slávnostne otvorená 13.októbra 1919.Školská kronika odkrýva mnoho zaujímavých udalostí, ktoré ovplyvnili život školy.
04.04.2016 14:45

"....Štestí je krásná věc ale prachy si za něj nekoupíš...."

Kariérové poradenstvo môže ponúkať stredoškolákom viac ako štandardnú orientáciu pri výbere budúceho povolania alebo vysokej školy. Gymnázium v Šamoríne sa ho pokúša obohatiť o témy týkajúce sa životnej spokojnosti a kvality ...
05.05.2016 14:30

Keď je toho na mňa priveľa

Prvé roky vo funkcii riaditeľky strednej školy boli pre mňa školou manažérskeho života. Stále sa mám čo učiť. Dôležité je obklopiť sa správnymi ľuďmi a nepodľahnúť neprofesionálnemu nátlaku. Vlastná intuícia, zdravý rozum a poh...