Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
29.08.2019 07:32

Hrdinom SNP vzdali úctu aj riaditelia novozámockých škôl

Novozámčania si každoročne pripomínajú výročie SNP. Aj v tomto roku, kedy si pripomíname 75. výročie tejto významnej udalosti, sa dňa 28. augusta na pravé poludnie zišli pri Pamätníku obetiam násilia, aby sa poklonili hrdinom SNP .

K účastníkom spomienkovej oslavys a prihovoril primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein, ktorý vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihol význam SNP a jeho odkaz pre ďalšie generácie.

„Slovenské národné povstanie je spojovacím článkom našej národnej histórie od prvopočiatkov našej štátnosti od Veľkomoravskej ríše az po súčasnú štátnosť. SNP právom považujeme za národný prejav odporu proti fašizmu a má charakter nadnárodný s účasťou zahraničných antifašistov zapojených do nášho odboja – 32 národov a národností Európy, Ameriky a Austrálie. Spotešením konštatujem, že členovia Zväzu protifašistických bojovníkov si každoročne pripomínajú Slovenské národné povstanie, je našou živou pamäťou, kde sa prelína úcta k minulosti, k prítomnosti a zodpovednosť za budúcnosť." povedal vo svojom slávnostnom príhovore Ladislav Dráfi,st., predseda ZO SZPB v Nových Zámkoch.

Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo vystúpenie súboru Nádej z Komjatíc. Podujtie moderovala vedúca Odboru kultúry MsÚ Katarína Hozlárová.

Po slávnostných prejavoch  sa konal akt kladenia vencov. Podujatia sa zúčastnili aj riaditelia novozámockých škôl.

Súvisiace články

07.01.2017 17:45

Skalickí strojári pokračujú v rekonštrukciách

Najnáročnejšie sú stavebné úpravy interiérov školy a havarijné stavy, ktorých odstránenie je finančne náročné. Ak aj riaditeľ školy vie, čo treba okamžite odstrániť a riešiť, musí nájsť v prvom rade finančné zdroje.
29.10.2017 16:18

Ambasádori EPAS na návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Návšteva EP a RE v Štrasburgu bola odmenou pre takmer štyri desiatky junior a senior ambasádorov EPAS za ich aktivity v prvom ročníku programu "Ambasádorké školy EP" a prispela k lepšiemu pochopeniu ako tieto inštitúcie fungujú.