Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
29.08.2019 07:32

Hrdinom SNP vzdali úctu aj riaditelia novozámockých škôl

Novozámčania si každoročne pripomínajú výročie SNP. Aj v tomto roku, kedy si pripomíname 75. výročie tejto významnej udalosti, sa dňa 28. augusta na pravé poludnie zišli pri Pamätníku obetiam násilia, aby sa poklonili hrdinom SNP .

K účastníkom spomienkovej oslavys a prihovoril primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein, ktorý vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihol význam SNP a jeho odkaz pre ďalšie generácie.

„Slovenské národné povstanie je spojovacím článkom našej národnej histórie od prvopočiatkov našej štátnosti od Veľkomoravskej ríše az po súčasnú štátnosť. SNP právom považujeme za národný prejav odporu proti fašizmu a má charakter nadnárodný s účasťou zahraničných antifašistov zapojených do nášho odboja – 32 národov a národností Európy, Ameriky a Austrálie. Spotešením konštatujem, že členovia Zväzu protifašistických bojovníkov si každoročne pripomínajú Slovenské národné povstanie, je našou živou pamäťou, kde sa prelína úcta k minulosti, k prítomnosti a zodpovednosť za budúcnosť." povedal vo svojom slávnostnom príhovore Ladislav Dráfi,st., predseda ZO SZPB v Nových Zámkoch.

Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo vystúpenie súboru Nádej z Komjatíc. Podujtie moderovala vedúca Odboru kultúry MsÚ Katarína Hozlárová.

Po slávnostných prejavoch  sa konal akt kladenia vencov. Podujatia sa zúčastnili aj riaditelia novozámockých škôl.

Súvisiace články

08.10.2017 07:12

Výborne strávená sobota

O výborne strávenej sobote medzi zberateľmi z celého sveta.
26.07.2018 13:45

Cvrlikanie CVrČka

Všetci žiaci a pedagógovia základných škôl v Moldave nad Bodvou poznajú, čo sa schováva pod názvom Cvrlikanie. Vedia, že ide o sériu zaujímavých preventívnych podujatí, ktoré organizuje Centrum voľného času CVrČek (CVČ). 
02.06.2017 19:30

Netradičné oslavy MDD na OA Šurany

Medzinárodný deň detí 2017 oslávili žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch netradične.