Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Štefániková
09.11.2017 15:07

Workshop "Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju" pre učiteľov stredných škôl

Pozvánka na workshop k udržateľnému rozvoju pre učiteľov stredných škôl. Predstavenie on-line platformy s vypracovanými šiestimi tematickými modulmi. Práca s on-line materiálmi a diskusia s učiteľmi o ich využiteľnosti vo vzdelávacom procese.

Pozývame všetkých učiteľov, ktorí sa zaujímajú o problematiku udržateľného rozvoja a chceli by túto tému rozvíjať počas svojich vyučovacích hodín na workshop o cieľoch udržateľného rozvoja, on-line materiáloch na platforme Moodle a použitom didaktickom koncepte. Workshop sa uskutoční dňa 23. november 2017 od 10,00 – 15,00 hod v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene , ul. T.G. Masaryka 20 vo Zvolene, na 1. poschodí v študovni Informačno-vedeckého centra.

Cieľom workshopu je prezentácia a praktické odskúšanie online platformy Moodle s tematickými modulmi zameranými na zvýšenie povedomia o udržateľnom rozvoji medzi študentmi stredných škôl. Výučbové materiály vznikli ako výstup z medzinárodného projektu „Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju - eSchool4S",  do ktorého sa zapojila aj AINova. Cieľom projektu je vytvorenie siete stredných škôl a učiteľov v krajinách Dunajského regiónu využívajúcich pripravené on-line moduly:

(i) Dunaj - rieka zjednotenej Európy, (ii) Čo znamená udržateľný rozvoj, (iii) Voda, (iv) Klimatické zmeny, (v) Udržateľná spotreba, (vi) Sociálna inklúzia.

Primárnou cieľovou skupinou sú učitelia stredných škôl, ale nevylučujeme ani pedagógov na iných stupňoch vzdelávania, ktorých téma udržateľného rozvoja zaujíma a chceli by ju ďalej rozvíjať.

Program workshopu:

1/ Úvod - predstavenie cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030) a aktivity venované tejto problematike na Slovensku.

2/ On-line vzdelávanie - predstavenie kurzu, jeho členenie, tematické moduly a použitý didaktický koncept.

3/ Práca s vybranými modulmi a diskusia o ich využiteľnosti vo vzdelávacom procese

Súvisiace články

16.04.2016 13:30

Skalickí strojári úspešní v športových aktivitách

Skalický región je známy nielen dobrým vínom, trdelníkom a strojárskou výrobou. Keď tam mladí rozmýšľajú nad tým, akú strednú školu si vybrať, váhajú nad „strojarinou“. Často si myslia, že skalickí strojári z SOŠ strojníckej v...