Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
06.10.2018 13:06

Kreatívne tvorenie ako súčasť vzdelávacieho podujatia

Ukážka spoločného tvorenia - piesková šou a vytvorenie spoločného obrazu počas trvania konferencie.

Môže byť tvorenie a tvorivé podujatie súčasťou konferncie o vzdelávaní? 

ÁNO, môže. Stali sme sa súčasťou IV. Konferencie lektorov a kariérnych poradcov.  Účastníci podujatia spoločne vytvárali obraz. Každý účastník pri registrácii dostal tabuľku s inštrukciami. Vo foaye bol vytvorený priestor na tvorenie. Počas prestávok sa účastníci stretli pri spoločnom tvorení. Každý individuálne vysýpal predkreslenú tabuľku pieskom podľa usmernení lektora kreatívnej dielne. Každý účstník svojím dielom prispel k vytvoreniu spoločného obrazu. Zmysel vynikol až po nalepení všetkých tabuliek (bolo ich 100) do rámu. Vznikol krásny obraz kvetov a vážok  - vznikla spoločne lúka. 

Ďakujeme za skvelé stretnutie a tvorenie. Ďakujeme zapojeným účastníkom a organizátorom tejto výnimočnej konferencie.

Zdieľame posolstvo, že kerativita rozvíja náš potenciál a je zakomponovateľná do vzdelávacieho podujatia.


Tešíme sa na ďalšie tvorenie a stretnutie s Vami.

Karin Mikulášová za OZ Tvorivá dielňa. 

Súvisiace články

05.02.2018 10:28

Poďme spolu začať zmenu!

Amnesty International Slovensko spúšťa nový vzdelávací projekt Start the Change!, ktorý sa zameriava na zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód a tém týkajúcich sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja do vyučovania na školách.
15.06.2018 04:48

Osobné údaje a GDPR pre školy a školské zariadenia

Ako by mal vyzerať súhlas dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí? Čo musia obsahovať zmluvy so sprostredkovateľom, ktorý v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje detí? Ako treba upraviť pracovné zmluvy zamest...
21.10.2017 17:43

Duálne vzdelávanie - cesta k lepšiemu uplatneniu absolventov

V zamestnávateľskej sfére sa čoraz viac a intenzívnejšie otvárajú otázky o kvalite odborného vzdelávania a ďalšom uplatnení absolventov stredných odborných škôl. Duálne vzdelávanie môže vyriešiť problémy zamestnávateľov s nedos...