Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
06.10.2018 13:06

Kreatívne tvorenie ako súčasť vzdelávacieho podujatia

Ukážka spoločného tvorenia - piesková šou a vytvorenie spoločného obrazu počas trvania konferencie.

Môže byť tvorenie a tvorivé podujatie súčasťou konferncie o vzdelávaní? 

ÁNO, môže. Stali sme sa súčasťou IV. Konferencie lektorov a kariérnych poradcov.  Účastníci podujatia spoločne vytvárali obraz. Každý účastník pri registrácii dostal tabuľku s inštrukciami. Vo foaye bol vytvorený priestor na tvorenie. Počas prestávok sa účastníci stretli pri spoločnom tvorení. Každý individuálne vysýpal predkreslenú tabuľku pieskom podľa usmernení lektora kreatívnej dielne. Každý účstník svojím dielom prispel k vytvoreniu spoločného obrazu. Zmysel vynikol až po nalepení všetkých tabuliek (bolo ich 100) do rámu. Vznikol krásny obraz kvetov a vážok  - vznikla spoločne lúka. 

Ďakujeme za skvelé stretnutie a tvorenie. Ďakujeme zapojeným účastníkom a organizátorom tejto výnimočnej konferencie.

Zdieľame posolstvo, že kerativita rozvíja náš potenciál a je zakomponovateľná do vzdelávacieho podujatia.


Tešíme sa na ďalšie tvorenie a stretnutie s Vami.

Karin Mikulášová za OZ Tvorivá dielňa.