Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
21.02.2021 14:41

Ja vo farbe - umelecký fraktál - zatvor oči a kresli II.

Kreslenie so zatvorenými očami. Inšpiratívny workshop pre verejnosť on-line. Aktivity zamerané na rozvoj jemnej motoriky, priestorového vnímania, relaxácie a tvorenia.

Už štvrtý krát sa stretneme v online priestore vďaka spolupráci s OZ Mladý podnikavec, ktorý vzdelávacie podujatia organizuje. 

„Farby majú veľkú silu."

Ovplyvňujú našu náladu, pocity a dotvárajú atmosféru v miestnosti. Každá farba má svoju vibráciu. Tým majú farby veľký vplyv na našu psychiku, naše emócie a nálady. Pomocou nich si vieme dobíjať energiu, či zlepšiť náladu.

Umelecký fraktál je pomerne novou formou arteterapie – terapie umením.  Fraktálna metóda je založená na vzťahu medzi „jemnou" motorikou rúk a mentálnym a psychofyzickým stavom človeka, ktorý kreslí. Vyfarbovanie polí fraktálnej kresby je formou meditácie a sústredením sa človeka samého na seba. V rámci práce so skupinou je možné vytvoriť spoločnú fraktálnu kresbu, zentagle fraktál, kresbu stromu, postavy  touto technikou, fraktálnu mandalu alebo individuálne maľované obrazy, ktoré prepájajú pravú aj ľavú mozgovú hemisféru.

Čo sa dozviete:

  • význam teórie farieb vo svojom živote,
  • pôsobenie teórie farieb na nás,
  • ako ma vidia iní – nakresli ma ako farbu,
  • strom a kvetina ako súčasť farebného života.

Čo získate:

  • vytvorený vlastný originálny obraz (strom a kvetina) s posolstvom,
  • zlepšenie výtvarných zručností,
  • protokol o absolvovaní školenia.

Workshop prináša zážitok maľovania podľa preferencií kresliaceho, rozvoj kreativity a nevšedného zážitku.

Tešíme sa na stretnutie s Vami. PS: Pripravte si papiere a pastelky. 

Prihlasovanie mailom na: Umelecký fraktál 2 – strom a kvetina – Mladý podnikavec (mladypodnikavec.sk)