Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Denisa Rúrová
01.12.2018 10:25

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní prebiehal v anglickom jazyku v dňoch 22. až 25. novembra 2018 a zúčastnilo sa ho 61 účastníkov: 42 Poliakov, ďalej delegáti z Chorvátska, Malty, Španielska, Portugalska, Francúzska, Nemecka, Česka a Slovenska. Našu krajinu zastupovali 4 účastníčky : Oľga Hlavačková-učiteľka anglického jazyka z Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P.G. Frassatiho v Bratislave, Mária Capovčáková a Drahomíra Marjová-učiteľky anglického jazyka zo strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach a Denisa Rúrová - majsterka odbornej výchovy zo strednej odbornej školy technickej v Starej Ľubovni. Cieľom seminára bolo vytvoriť medzinárodný projekt medzi aspoň troma partnerskými školami v zahraničí a podporiť tak podnikavosť u žiakov.

https://sostsl.edupage.org/news/#982

/static-media/content/files/Wroclaw.pdf

Súvisiace články

22.02.2017 12:15

Zamestnávateľ v odbornom vzdelávaní

Rozvoj odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania je v plnom prúde. Ďalšie stredné školy vstupujú do duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi a tí už vedia, čo ich čaká, aké úlohy musia plniť v spolupráci so strednou š...
20.04.2018 20:53

eFi Hotel Brno je tu pre vás

Dňa 18.04.2018 sme sa zúčastnili s poslucháčmi 2. ročníka študijných odborov management a gastronómia v hotelierstve a cestovnom ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej( ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v eFi Hoteli Brn...