Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Denisa Rúrová
01.12.2018 10:25

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní prebiehal v anglickom jazyku v dňoch 22. až 25. novembra 2018 a zúčastnilo sa ho 61 účastníkov: 42 Poliakov, ďalej delegáti z Chorvátska, Malty, Španielska, Portugalska, Francúzska, Nemecka, Česka a Slovenska. Našu krajinu zastupovali 4 účastníčky : Oľga Hlavačková-učiteľka anglického jazyka z Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P.G. Frassatiho v Bratislave, Mária Capovčáková a Drahomíra Marjová-učiteľky anglického jazyka zo strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach a Denisa Rúrová - majsterka odbornej výchovy zo strednej odbornej školy technickej v Starej Ľubovni. Cieľom seminára bolo vytvoriť medzinárodný projekt medzi aspoň troma partnerskými školami v zahraničí a podporiť tak podnikavosť u žiakov.

https://sostsl.edupage.org/news/#982

/static-media/content/files/Wroclaw.pdf

Súvisiace články

08.04.2017 18:30

Európske rozprávky na hodine anglického jazyka

Marec - mesiac knihy je za nami, ale dobré dojmy z podujatí organizovaných počas neho ostali.
28.03.2016 19:30

Systém duálneho vzdelávania na stredných odborných školách

Duálne vzdelávanie ako nový systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania je zakotvený v Zákone č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na stránkach Národného pro...