Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Denisa Rúrová
01.12.2018 10:25

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní prebiehal v anglickom jazyku v dňoch 22. až 25. novembra 2018 a zúčastnilo sa ho 61 účastníkov: 42 Poliakov, ďalej delegáti z Chorvátska, Malty, Španielska, Portugalska, Francúzska, Nemecka, Česka a Slovenska. Našu krajinu zastupovali 4 účastníčky : Oľga Hlavačková-učiteľka anglického jazyka z Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P.G. Frassatiho v Bratislave, Mária Capovčáková a Drahomíra Marjová-učiteľky anglického jazyka zo strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach a Denisa Rúrová - majsterka odbornej výchovy zo strednej odbornej školy technickej v Starej Ľubovni. Cieľom seminára bolo vytvoriť medzinárodný projekt medzi aspoň troma partnerskými školami v zahraničí a podporiť tak podnikavosť u žiakov.

https://sostsl.edupage.org/news/#982

/static-media/content/files/Wroclaw.pdf

Súvisiace články

28.12.2016 08:15

Ako si vyberajú deviataci strednú školu?

Pri výbere strednej školy vraj často rozhoduje žiak a nie rodič. Ale je to tak? Žiaci si vyberajú strednú školu podľa svojich kamarátov. Jednoducho kam ide kamarát, tam chcem ísť aj ja. Nakoniec si treba uvedomiť, že prihlášku ...
25.02.2017 12:30

Africké deti v skromných školských podmienkach

Ďaleké africké krajiny skrývajú svoje tajomstvá. Aj napriek chudobe sú tam ľudia pokorní, milí a priateľskí. Krásny detský spev prilákal cudzincov pod okná jednej základnej školy v malebnom africkom meste. Spev vystriedalo memo...
14.01.2017 10:00

Ako vychovávať a vzdelávať „Google generáciu“?

Ak by sa urobil prieskum tohtoročných vianočných darčekov pre deti a mládež vo veku 9-19 rokov myslím, že by som sa veľmi nepomýlila, ak by som povedala, že 60% detí a možno aj viac, dostali pod stromček niečo spoločné s moder...