Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
25.01.2020 23:35

Máme na to? Výzva

Pomôžete svojím hlasom získať prostriedky na tvorenie a výučbu vďaka projektu: SPOLUžijeme a SPOLUšijeme so srdcom v našom meste - grant Nadácie SLSP. Projekt s číslom 92. Podporujeme remeslá - šitie a podporujeme znevýhodnených občanov v našej komunite.

Zapojili sme sa do druhého ročníka grantového programu je zameraný na podporu projektov, ktoré zlepšia život v tvojom okolí. 

Zámerom grantového programu je nájsť projekty, ktoré prispejú k reálnej zmene života v tvojom meste, obci, či komunite v duchu témy – Mesto blízke ľuďom.  Viac než 100 projektov sa pokúša osloviť verejnosť a prebojovať sa do desiatky podporených projektov.  

SPOLUžijeme a SPOLUšijeme so srdcom v našom meste - projekt OZ Tvorivá dielňa a ich výzva:  Pošlite SMS v tvare HLAS(medzera) 92 na číslo 0902 020 292. PREČO?

Chceme zapojiť sociálne slabšie rodiny, znýhodnených občanov. Tvorením preklenúť vzniknutú životnú situáciu, hmotný nedostatok. Technickým zabezpečením, praktickou výukou šitia na stroji spojenou s prednáškami o starostlivosti o textilné materiály a ich dekorovanie. Obsahom vzdelávania budú aj prednášky o textilných materiáloch a ich ošetrovanie. Tvorivé dielne so zamernaím na dekorovanie farbením, plstením, vyšívaním. Účastníci objavia nových priateľov, zdieľajú vzájomne svoje zážitky, skúsenosti. Naviac výsledkami práce, vytvoría niečo aj pre iných. Máme skúsenosti s vedením tohoto typu projektov a prácou s takouto cieľovou skupín. K dispozíci máme 5 strojov a priestor na tvorenie.

Máme v pláne ušiť viac než 25 pelechov, cca 20 vankúšov a drobné hračky pre útulky v Košickom kraji a polohovacie vankúšiky a deky pre domov sociálnych služieb v Michalovciach. Zrealizujeme bezplatné workshopy šitia s Janka Kadaňková - popka.sk, Zralizujeme 4 bezplatné tvorivé dielne.

Pomôžete svojím hlasom získať prostriedky na tvorenie a výučbu vďaka projektu: SPOLUžijeme a SPOLUšijeme so srdcom v našom meste - grant Nadácie SLSP.

https://www.mamnatogrant.sk/projekty/detail/92/spoluzijeme-a-spolusijeme-so-srdcom-v-nasom-meste

Súvisiace články

18.03.2020 12:07

Myšlienkové mapy

Ak chce učiteľ podporiť a rozvíjať záujem žiakov o učenie, je potrebné zvoliť vhodné vyučovacie metódy, motivovať žiakov aktivizujúcimi prvkami a vytvoriť podmienky pre ich sebarealizáciu vo vyučovacom procese. Dôležitá je vnút...
13.05.2017 20:00

Otvorili sa im dvere poznania

Komu? Žiakom Obchodnej akadémie v Šuranoch Kde? V Londýne