Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
25.01.2020 23:21

Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu

POZVÁNKA Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu v Košiciach. Cieľom podujatia je: prezentácia kultúry, prezentácia slovenského ornamentálneho umenia, zvyšovanie záujmu širokej verejnosti a médií o našu minulosť a umenie, vytvárať priestor na poznávanie a reflektovanie našej vlastnej identity, sprostredkovať symboliku v slovenskej ornamentálnej tvorbe.

Tvorivá dielňa - Škola Slovenského Symbolu a Ornament pre Vás pripravila v spolurpáci s lektorom kurzu, predsedom občianskeho združenia Slavica Bc.Milošom  Zverinom.

O lektorovi: " Slavista, vydavateľ a publicista, zakladateľ slovanského združenia Slavica v Nitre, člen Všeslovanského výboru v Prahe a Všeslovanského zväzu v Moskve. https://www.slavica.sk/slavica/historia-zdruzenia"

Cieľom podujatia je: prezentácia kultúry, prezentácia slovenského ornamentálneho umenia, zvyšovanie záujmu širokej verejnosti a médií o našu minulosť a umenie, vytvárať priestor na poznávanie a reflektovanie našej vlastnej identity, sprostredkovať symboliku v slovenskej ornamentálnej tvorbe.

Podľa Bc.Miloša Zverinu, účastníci podobných aktivít sa vždy snažia prispievať k prezentácii a propagácii slovenskej kultúry, pôsobiť inšpiratívne v slovenskom kultúrnom a umeleckom prostredí, podporovať rozmanitosť slovenskej ornamentálnej tvorby, jej jednotlivých prvkov, pestovať lásku a vkus ku kultúre a umeniu, zvyšovať záujem širokej verejnosti i médií o kultúru a umenie, výstavy a výtvarného kurzu, prispievať k prezentácii a propagácii slovenského výtvarného a ornamentálneho umenia, pôsobiť inšpiratívne v kultúrno – umeleckom prostredí.

Tvorivá dielňa sa skladá z dvoch častí: predpoludňajšia teoretická časť a potom po hodinovej obedňajšej prestávke praktická časť kde účastníci môžu využiť teoretické vedomosti, ktoré získali v prvej časti, na vytváranie rôznych slovanských symbolov.

KURZ BUDE POZOSTÁVAŤ Z TROCH ČASTÍ:

• SLOVENSKÁ (SLOVANSKÁ) SYMBOLIKA
• SLOVENSKÁ (SLOVANSKÁ) ORNAMENTIKA
• PRAKTICKÁ - TVORIVÁ ČASŤ

V praktickej časti budeme kresliť

• Návrh slovanského IDOLU (MODLY) na výkres A3
• Návrh KARPATSKÉHO DREVENÉHO STĹPU na výkres A3
• Návrh ORIGINÁLNEHO ORNAMENTU v ktorom je zapracovaný staroslovanský symbol - vlastný návrh (papier, výkres, taška, látka,...),

Rozdelenie aktivít počas odujatia:
od 10:00 hod. do 12:00 hod. – dopoludňajší blok,
od 12:00 hod – do 13:00 hod. – obed,
od 13:00 hod. – do 17:00 hod. – odpoludňajší blok.

Účastníci tvorivej dielne dostanú tieto publikácie (súčasť ceny kurzu)
• Škola slovenského ornamentu 2 – viď.: https://www.slavia.biz/eshop/skola-slovenskeho-ornamentu-2/p-55515.xhtml (v predajnej cene 6,90 EUR)
• ,Škola slovanského symbolu – viď.: https://www.slavia.biz/eshop/skola-slovanskeho-symbolu/p-55561.xhtml (v predajnej cene 6,90 EUR

Na konci kurzu sa vyžrebujú a odmenia najkrajšie práce.

Prihlasovanie mailom na info@oztvorivadielna.sk. Termín: 27.2.2020

Workshop sa uskutoční pri naplnení max. počtu účastníkov: 10 osôb
Miesto konania: Baštová 9, Košice
CENA: 32 EUR vrátane materiálu na tvorivé dielna, občerstvenia a publikácií.

Súvisiace články

19.06.2016 16:00

Deviataci majú väčší záujem o duálne vzdelávanie v Skalici

Skalickí strojári zo Strednej odbornej školy strojníckej ukončia tento školský rok s prvými žiakmi 1.ročníka v systéme duálneho vzdelávania v 4-ročnom študijnom odbore mechanik nastavovač. Zatiaľ čo minulý rok otvorili jednu tr...
23.02.2017 11:00

Iný pohľad na výber povolania

Výber budúcej strednej, vysokej školy alebo profesie je jednou z kľúčových úloh dospievania. Pracovný trh a jeho prostredie sa v posledných rokoch zásadne zmenilo. Mnohí zamestnávatelia dnes už kladú oveľa menší dôraz na dosiah...