Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
25.01.2020 23:21

Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu

POZVÁNKA Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu v Košiciach. Cieľom podujatia je: prezentácia kultúry, prezentácia slovenského ornamentálneho umenia, zvyšovanie záujmu širokej verejnosti a médií o našu minulosť a umenie, vytvárať priestor na poznávanie a reflektovanie našej vlastnej identity, sprostredkovať symboliku v slovenskej ornamentálnej tvorbe.

Tvorivá dielňa - Škola Slovenského Symbolu a Ornament pre Vás pripravila v spolurpáci s lektorom kurzu, predsedom občianskeho združenia Slavica Bc.Milošom  Zverinom.

O lektorovi: " Slavista, vydavateľ a publicista, zakladateľ slovanského združenia Slavica v Nitre, člen Všeslovanského výboru v Prahe a Všeslovanského zväzu v Moskve. https://www.slavica.sk/slavica/historia-zdruzenia"

Cieľom podujatia je: prezentácia kultúry, prezentácia slovenského ornamentálneho umenia, zvyšovanie záujmu širokej verejnosti a médií o našu minulosť a umenie, vytvárať priestor na poznávanie a reflektovanie našej vlastnej identity, sprostredkovať symboliku v slovenskej ornamentálnej tvorbe.

Podľa Bc.Miloša Zverinu, účastníci podobných aktivít sa vždy snažia prispievať k prezentácii a propagácii slovenskej kultúry, pôsobiť inšpiratívne v slovenskom kultúrnom a umeleckom prostredí, podporovať rozmanitosť slovenskej ornamentálnej tvorby, jej jednotlivých prvkov, pestovať lásku a vkus ku kultúre a umeniu, zvyšovať záujem širokej verejnosti i médií o kultúru a umenie, výstavy a výtvarného kurzu, prispievať k prezentácii a propagácii slovenského výtvarného a ornamentálneho umenia, pôsobiť inšpiratívne v kultúrno – umeleckom prostredí.

Tvorivá dielňa sa skladá z dvoch častí: predpoludňajšia teoretická časť a potom po hodinovej obedňajšej prestávke praktická časť kde účastníci môžu využiť teoretické vedomosti, ktoré získali v prvej časti, na vytváranie rôznych slovanských symbolov.

KURZ BUDE POZOSTÁVAŤ Z TROCH ČASTÍ:

• SLOVENSKÁ (SLOVANSKÁ) SYMBOLIKA
• SLOVENSKÁ (SLOVANSKÁ) ORNAMENTIKA
• PRAKTICKÁ - TVORIVÁ ČASŤ

V praktickej časti budeme kresliť

• Návrh slovanského IDOLU (MODLY) na výkres A3
• Návrh KARPATSKÉHO DREVENÉHO STĹPU na výkres A3
• Návrh ORIGINÁLNEHO ORNAMENTU v ktorom je zapracovaný staroslovanský symbol - vlastný návrh (papier, výkres, taška, látka,...),

Rozdelenie aktivít počas odujatia:
od 10:00 hod. do 12:00 hod. – dopoludňajší blok,
od 12:00 hod – do 13:00 hod. – obed,
od 13:00 hod. – do 17:00 hod. – odpoludňajší blok.

Účastníci tvorivej dielne dostanú tieto publikácie (súčasť ceny kurzu)
• Škola slovenského ornamentu 2 – viď.: https://www.slavia.biz/eshop/skola-slovenskeho-ornamentu-2/p-55515.xhtml (v predajnej cene 6,90 EUR)
• ,Škola slovanského symbolu – viď.: https://www.slavia.biz/eshop/skola-slovanskeho-symbolu/p-55561.xhtml (v predajnej cene 6,90 EUR

Na konci kurzu sa vyžrebujú a odmenia najkrajšie práce.

Prihlasovanie mailom na info@oztvorivadielna.sk. Termín: 27.2.2020

Workshop sa uskutoční pri naplnení max. počtu účastníkov: 10 osôb
Miesto konania: Baštová 9, Košice
CENA: 32 EUR vrátane materiálu na tvorivé dielna, občerstvenia a publikácií.

Súvisiace články

12.11.2019 11:58

Imatrikulácia prvákov

Žiaci Základnej školy v Leopoldove privítali medzi sebou prvákov na slávnostnej imatrikulácii.
20.02.2016 07:30

Nepoukazujte na pracovný čas učiteľov

Naša spoločnosť si už zvykla na to, že keď sa má zvyšovať plat pedagógov, tak hneď sa každý venuje ich pracovnému času. Ale pozor, úväzok učiteľa sa nerovná jeho pracovnému času. Okrem vyučovacej povinnosti majú pedagógovia ďal...