Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
15.05.2018 22:05

Ste slon? Alebo jazdec?

Ak riešite zmeny. Ak Vami lomcujú emócie a racionálne uvažovanie. Kniha o ktorej sa zmieňujem je prioritne písaná pre manažérov. Ja som si v nej našla paralelu medzi prácou kouča s klientom.

"Divokou džungľou šiel pomaly slon a na jeho chrbte sedel jazdec. Na prvý pohľad to vyzeralo, že slona vedie jazdec. Cesta im krásne ubiehala, až do okamžiku, keď sa slon rozhodol vyraziť iným smerom ako mienil jazdec a šiel si vlastným smerom. Jazdec sa rozčuľoval, kričal, kopal do slona, aby zmenil smer, pre ktorý sa rozhodol veľký tvrdohlavý slon. A ako to skončilo? Slon pri najbližšej príležitosti zhodil jazdca na zem a utiekol." Z knihy Leadership s využitím Kaizen, Lean, pohádky pro unavené manažery, autori Miroslav Bauer a Ingrid Haburaiová.

Prečo ma to zaujalo? Kvôli zmenám ktoré prichádzajú a ktorými prechádzame a tiež pre prirovnanie jazdca na slonovi k ľudskej psychike. Reagujeme emocionálne, inštiktívne, racionálne..ako kedy, ako kto. Ako často zlyhajú naše predsavzatia a úmysly ktoré chceme realizovať v našom živote? Keď bojujú naše emócie s rozumom a my so sebou.

Kniha sa zoberá princípmi modernej výroby a administratívy s dôrazom na hodnoty a odstraňovanie plytvania prostredníctvom inovácií. Autori poukazujú na to, že ľudia, firmy aj kultúry majú tendencie ustrnúť na určitom stupni vývoja s odvolaním sa na nemožnosť zmeny kvôli nadriadeným, firemnej hierarchii či štruktúre, nedostatku času, neschopných podriadených....

Krásna paralela s prácou kouča, keď si klient definuje ciele, keď sa obáva zmeny a je mu "ne-pohodlne" v komfortnej zóne. Viem a poznám svoj ciele a dokážem zvládnuť svojho slona? Emočnú aj racionálnu rovnováhu v živote. Prajem si to, a prajem Vám to.

Súvisiace články

30.10.2016 11:30

Podniky požadujú viac absolventov študijného odboru mechanik mechatronik

Stredné odborné školy technického zamerania apelujú na potreby vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky strojárskeho zamerania rozvíjajú výrobu smerom k implementácii elektrotechniky v strojárske...