Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Marcela Grošeková - koordinátorka projektov
07.04.2019 09:19

"Stvárni knihu 2019" - 4. ročník

Kreatívny Klub Luna, o. z. vyhlasuje 4. ročník súťaže "Stvárni knihu 2019" pre jednotlivcov a kolektívy. Ak stvárnenú knihu rozličnými výtvarnými technikami prihlásite do 15. mája 2019 do súťaže, odborná porota práce ohodnotí a 20. júna 2019 na slávnostnom popoludní, spojenom s kultúrnym programom, vyhlási ocenených. Súčasťou tohto podujatia je vernisáž vybraných súťažných prác. Bližšie informácie na https://www.stvarniknihu.sk/ a https://kreativny.klubluna.sk/ https://www.facebook.com/www.klubluna.sk/

Stvarniknihu.sk

"Stvárni knihu 2019"   4. ročník

Kreatívny Klub Luna, o. z.,  okrem iných tvorivých aktivít, uskutočnilo myšlienku spojiť kreativitu a tvorivé schopnosti s písaným slovom obsiahnutých v  knihách do projektu „Stvárni knihu".   V marci  2016, v mesiaci knihy, Kreatívny Klub Luna vyhlásil a zorganizoval I. ročník súťaže. V júni 2016 v Zichyho paláci v Bratislave boli slávnostne vyhlásení víťazi v jednotlivých kategóriách. Slávnosť bola spojená s výstavou najlepších prác a kultúrnym programom.

Úspešný priebeh a záujem, ktorý projekt vzbudil, viedol Kreatívny Klub Luna k rozhodnutiu tento projekt od roku 2017 rozšíriť a realizovať ako celoslovenský projekt.

Pravidlá súťaže  "Stvárni knihu 2019"

1.  Súťaž prebieha od 15. marca do 15. mája 2019.
 
2. Súťaže sa môže zúčastniť každý,  kto vyplní prihlášku do súťaže (prihláška do súťaže: https://www.stvarniknihu.sk/pages/displayFromAdmin/213,  priloží dve   fotografie svojej tvorby, t. j. stvárnenia knihy a pošle ich na internetovú adresu: www.stvarniknihu.sk alebo na poštovú  adresu: Kreatívny Klub Luna, o. z., ul. 29. augusta č. 34,  811 09 Bratislava.
 
3. V súťažnom stvárnení obľúbenej knihy môže byť použitých niekoľko prvkov vytvorených handmade technikami a naaranžovanými do podoby symbolizujúcej vybranú knihu. V prípade trojrozmerných prác zasielaných poštou, prosíme,  aby veľkosť prihláseného diela mala rozmer maximálne 50x30x30 cm.
 
4. Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným kreatívnym projektom, skupiny maximálne 3 projekty.
 

5. Z prihlásených prác vyberie odborná porota do 31. mája 20 finalistov. Ich reálne tvorivé projekty budú vystavené
     a z nich porota, zvolí víťazov v každej kategórii. 

Súťažné kategórie  sú štyri ( jednotlivci a skupiny):

  • jednotlivci – vek do 10 rokov
  • jednotlivci – vek od 11 – 15 rokov
  • jednotlivci – vek od 15 a viac
  • skupiny – školy, kluby, združenia, rodiny

Víťazov vyberá porota zložená:

z autorov kníh, grafikov, výtvarníkov, učiteľov výtvarnej výchovy a usporiadateľov.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je:  Kreatívny Klub Luna, o. z.

Partneri:      

  • Bratislava – Staré mesto
  • Vydavateľstvo IKAR
  • Staromestská knižnica
  • Praktická Slovenska, Metropola (mediálni partneri), Ženský web.

Slávnostné vyhlásenie súťaže Stvárni knihu a výstava ocenených prác:

Súťaž sa ukončí vyhlásením výsledkov spojených s kultúrnym programom. V rámci neho  vystúpia folklórne súbory, recitátori úryvkov z literatúry,  hudobné a spevácke vystúpenia.  Ocenenia víťazom budú odovzdávať zástupcovia partnerov, spisovatelia a členovia poroty.

Súčasťou tohto podujatia je vernisáž vybraných súťažných prác. Výstava bude prístupná širokej verejnosti.

Bližšie informácie:

 

Kreatívny Klub Luna, o. z., ul. 29. augusta 34, 811 09 Bratislava

tel.:  0910 724 522, 0907 737 030, 0948 603 872, info@klubluna.sk

https://www.stvarniknihu.sk/

https://kreativny.klubluna.sk/

https://www.facebook.com/www.klubluna.sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

27.04.2020 13:35

Ateliér u Vás doma - tvorivé dielne on - line

Ako sa dá spracovať výzva na zmysluplné trávenie času s deťmi doma. Tvorivé inšpirácie a aktivity.