Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Simona Šoková
12.11.2019 11:58

Imatrikulácia prvákov

Žiaci Základnej školy v Leopoldove privítali medzi sebou prvákov na slávnostnej imatrikulácii.

Dňa 8. 11. sa uskutočnilo v telocvični ZŠ Leopoldov slávnostné prijatie žiakov do prvého ročníka - „Imatrikulácia". Aj keď je veľmi ťažké slovami zachytiť pocity, ktoré každé dieťa, učiteľ, či rodič v tento okamih prežívali, táto veľkolepá udalosť v nás zanechala príjemné spomienky.

     Žiaci štvrtého ročníka zaviedli našich prváčikov do krajiny Abecedovo, kde podstúpili skúšku šikovnosti a boli povýšení do radov školákov.

     Slávnostnú imatrikuláciu otvorila pieseň „Zlatá brána". Za jej spevu si na svoje miesta posadalo 40 prváčikov. Adelka Piňáková zo IV. A triedy a Paťko Richter  zo IV. B triedy, privítali všetkých prítomných a sprevádzali nás celým programom. Deťom sa prihovorila kráľovná krajiny „Abecedovo" - Natálka Bajzíková zo IV.A, ktorá dohliadala na správne plnenie úloh. Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program žiakov. Po predstavení prváčikov kráľovnej a všetkým prítomným, nám zaspievali svoju prvácku hymnu „My sme smelí prváci". Potom sa nám predviedli krátkym program, ktorý si pripravili za pomoci pani učiteliek (1. A – tanček Bác bác bum bác, 1. B – Rafaela stonožka). Veľký potlesk publika si zaslúžili aj dievčatá zo štvrtáckych tried, ktorých moderný tanec bol obohatený o mlynské kolesá. Právoplatní členovia prváckeho rádu však museli splniť jednoduché úlohy, preukázať svoju šikovnosť a zložiť prvácky sľub. Najskôr začali svoju skúšku písmenkové víly. Úlohou detí bolo správne pomenovať písmenká na vyšívaných zásterkách. Matematické a geometrické úlohy preverili číselné víly. Prváci triedili geometrické útvary a určovali počet bodiek na kockách. Po splnení úloh boli žiaci pasovaní za riadnych školákov. Každý si pred kráľovnou pokľakol, dostal pamätný list a darček, ktorý im bude slávnostnú chvíľu pripomínať. Nuž a aká by to bola imatrikulácia bez skladania sľubu? Čerstvo pasovaní prváci sľúbili, že budú vzorne plniť školské povinnosti, dávať pozor na hodinách, poslúchať pani učiteľky. Na záver si v sprievode štvrtákov zatancovali veselú pieseň.

      Naši malí prváčikovia sa tešili účasti nielen svojich rodičov, ale i starých rodičov, ktorí si našli čas a prišli sa na túto slávnostnú udalosť pozrieť. Svoj pasovací deň zvládli výborne, očká im žiarili ešte dlho potom a do tried odchádzali obohatení o príjemné dojmy. Želáme im veľa síl a úspechov v našej škole.  

Mgr. Lenka Havalová

Súvisiace články

24.03.2017 20:30

Práca, ktorá prináša úspechy

„Učitelia, žiaci a rodičia spoločne za vzdelávaním“, to je motto, ktoré oslovuje príchodzích pri vstupe do šintavskej školy.
18.06.2015 07:00

Apropóóó uzatváranie známok

Už je čas. Už behajú žiaci, rodičia za učiteľmi pár dní, aby si čo to ešte skúsili vyžehliť, aby známka nebola taká ako to vyzerá. Čiastočne chápem žiakov - keď sa apoň v tomto období prebudia z letargie a chcú niečo pre seba ...
01.05.2017 19:15

Mladí Tlmačskí zvárači na medzinárodnej súťaži ZLATÝ POHÁR LINDE

Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch opäť bodovali a odniesli si domov bronzové poháre.