Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Simona Šoková
12.11.2019 11:58

Imatrikulácia prvákov

Žiaci Základnej školy v Leopoldove privítali medzi sebou prvákov na slávnostnej imatrikulácii.

Dňa 8. 11. sa uskutočnilo v telocvični ZŠ Leopoldov slávnostné prijatie žiakov do prvého ročníka - „Imatrikulácia". Aj keď je veľmi ťažké slovami zachytiť pocity, ktoré každé dieťa, učiteľ, či rodič v tento okamih prežívali, táto veľkolepá udalosť v nás zanechala príjemné spomienky.

     Žiaci štvrtého ročníka zaviedli našich prváčikov do krajiny Abecedovo, kde podstúpili skúšku šikovnosti a boli povýšení do radov školákov.

     Slávnostnú imatrikuláciu otvorila pieseň „Zlatá brána". Za jej spevu si na svoje miesta posadalo 40 prváčikov. Adelka Piňáková zo IV. A triedy a Paťko Richter  zo IV. B triedy, privítali všetkých prítomných a sprevádzali nás celým programom. Deťom sa prihovorila kráľovná krajiny „Abecedovo" - Natálka Bajzíková zo IV.A, ktorá dohliadala na správne plnenie úloh. Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program žiakov. Po predstavení prváčikov kráľovnej a všetkým prítomným, nám zaspievali svoju prvácku hymnu „My sme smelí prváci". Potom sa nám predviedli krátkym program, ktorý si pripravili za pomoci pani učiteliek (1. A – tanček Bác bác bum bác, 1. B – Rafaela stonožka). Veľký potlesk publika si zaslúžili aj dievčatá zo štvrtáckych tried, ktorých moderný tanec bol obohatený o mlynské kolesá. Právoplatní členovia prváckeho rádu však museli splniť jednoduché úlohy, preukázať svoju šikovnosť a zložiť prvácky sľub. Najskôr začali svoju skúšku písmenkové víly. Úlohou detí bolo správne pomenovať písmenká na vyšívaných zásterkách. Matematické a geometrické úlohy preverili číselné víly. Prváci triedili geometrické útvary a určovali počet bodiek na kockách. Po splnení úloh boli žiaci pasovaní za riadnych školákov. Každý si pred kráľovnou pokľakol, dostal pamätný list a darček, ktorý im bude slávnostnú chvíľu pripomínať. Nuž a aká by to bola imatrikulácia bez skladania sľubu? Čerstvo pasovaní prváci sľúbili, že budú vzorne plniť školské povinnosti, dávať pozor na hodinách, poslúchať pani učiteľky. Na záver si v sprievode štvrtákov zatancovali veselú pieseň.

      Naši malí prváčikovia sa tešili účasti nielen svojich rodičov, ale i starých rodičov, ktorí si našli čas a prišli sa na túto slávnostnú udalosť pozrieť. Svoj pasovací deň zvládli výborne, očká im žiarili ešte dlho potom a do tried odchádzali obohatení o príjemné dojmy. Želáme im veľa síl a úspechov v našej škole.  

Mgr. Lenka Havalová

Súvisiace články

24.02.2017 10:00

Kamzíkfest bude zaujímavý aj pre žiakov a študentov

Ako nás informoval Tím TK Kamzík, v súčasnom období v Nových Zámkoch prebiehajú prípravy na 3. ročník festivalového premietania horských filmov a fotoprezentácií.
16.04.2016 13:30

Skalickí strojári úspešní v športových aktivitách

Skalický región je známy nielen dobrým vínom, trdelníkom a strojárskou výrobou. Keď tam mladí rozmýšľajú nad tým, akú strednú školu si vybrať, váhajú nad „strojarinou“. Často si myslia, že skalickí strojári z SOŠ strojníckej v...
06.10.2018 13:06

Kreatívne tvorenie ako súčasť vzdelávacieho podujatia

Ukážka spoločného tvorenia - piesková šou a vytvorenie spoločného obrazu počas trvania konferencie.