Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
17.11.2017 07:58

"Imatrikulačky" boli hodnotené známkou výborný

Tradičnou súčasťou prvého roka štúdia na Obchodnej akadémii v Šuranoch býva imatrikulácia prvákov. Žiaci sa na túto slávnosť každoročne tešia. Prváci majú možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti v rôznych súťažiach, ktoré pre nich pripravujú tretiaci.

Nebolo tomu inak ani tohto roku. Imatrikulácia prvákov Obchodnej akadémie v Šuranoch sa konala dňa 16.novembra 2017 v priestoroch školy. Prváci ukázali svoj talent v kultúrnom programe, ako aj um a zručnosť v súťažiach. Žiaci súťažili v 10 súťažných disciplínach, ktoré pre nich pripravili tretiaci . Ich výkony hodnotila porota, ktorej členovia boli žiaci tretieho ročníka. Po spočítaní  bodov sa víťazom súťaže stala 1.A trieda.

Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie zvládli svoj „pasovací deň" výborne a domov odchádzali obohatení o príjemné dojmy. Neodchádzali však – ako sa hovorí:  s prázdnymi rukami.  Z podujatia si odnášali okrem dobrého pocitu zo svojich výkonov aj Imatrikulačný list a preukaz študenta Obchodnej akadémie. A nechýbal ani sladký záver podujatia v podobe chutnej torty.

Na otázku : "Akú známku  by ste dali imatrikulačnej slávnosti?", odpovedali prváci: "Výborný!"

Súvisiace články

02.10.2017 18:17

Atraktivita odborného vzdelávania závisí od zamestnávateľa

Zamestnávatelia vedia, čo potrebuje strojárska výroba. Budúcnosť strojárskej výroby závisí od kvality odborného vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania má zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu a rozvoj strojárskej výroby v bu...
17.09.2015 20:00

Kde (za)ostali ZUŠ-ky?

Už 25 rokov učím tanec, to znamená skupinové vyučovanie, ale toľko zábavy v mojej profesii som ešte nezažila, ako za posledné roky. 
30.10.2016 11:30

Podniky požadujú viac absolventov študijného odboru mechanik mechatronik

Stredné odborné školy technického zamerania apelujú na potreby vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky strojárskeho zamerania rozvíjajú výrobu smerom k implementácii elektrotechniky v strojárske...