Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
17.11.2017 07:58

"Imatrikulačky" boli hodnotené známkou výborný

Tradičnou súčasťou prvého roka štúdia na Obchodnej akadémii v Šuranoch býva imatrikulácia prvákov. Žiaci sa na túto slávnosť každoročne tešia. Prváci majú možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti v rôznych súťažiach, ktoré pre nich pripravujú tretiaci.

Nebolo tomu inak ani tohto roku. Imatrikulácia prvákov Obchodnej akadémie v Šuranoch sa konala dňa 16.novembra 2017 v priestoroch školy. Prváci ukázali svoj talent v kultúrnom programe, ako aj um a zručnosť v súťažiach. Žiaci súťažili v 10 súťažných disciplínach, ktoré pre nich pripravili tretiaci . Ich výkony hodnotila porota, ktorej členovia boli žiaci tretieho ročníka. Po spočítaní  bodov sa víťazom súťaže stala 1.A trieda.

Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie zvládli svoj „pasovací deň" výborne a domov odchádzali obohatení o príjemné dojmy. Neodchádzali však – ako sa hovorí:  s prázdnymi rukami.  Z podujatia si odnášali okrem dobrého pocitu zo svojich výkonov aj Imatrikulačný list a preukaz študenta Obchodnej akadémie. A nechýbal ani sladký záver podujatia v podobe chutnej torty.

Na otázku : "Akú známku  by ste dali imatrikulačnej slávnosti?", odpovedali prváci: "Výborný!"

Súvisiace články

14.05.2017 19:15

Učitelia sa začali podpisovať pod petíciu

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti cez úspechy žiakov, s ktorými ruka v ruke kráča iniciatíva učiteľov. Mnohí učitelia túto školu poznajú skrz skú...
23.10.2017 22:22

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje polstoročnicu

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje 50 rokov svojej existencie, je v plnom rozkvete kvalitného vzdelávania a výchovy svojich žiakov.