Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
12.10.2019 00:44

Intenzívny víkendový výtvarný kurz v Košiciach?

Intenzívny víkendový kurz maľovania (12h), kresba, akvarel, pastel, olejomaľba s hudbou, relaxačnými a výtvarnými cvičeniami. Jedinečná metóda. Kurz rozvíja tvorivosť v každej oblasti života. Autorský kurz lektorky Ivety Slobodníkovej -maliarky (VŠVÚ Bratislava) arteterapeutky a autorky kníh o meditáciách vydaných doma aj v zahraničí. Kurz je pre každého kto sa chce naučiť základy výtvarnej tvorby.

Začalo to nevinne. Komentárom pod príspevkom o organizovaní Víkendového kurzu maľovania v Bratislave. Prečo sa také niečo nekoná v Košiciach....Prečo sa nič zaujímavé nedeje na východe.

A prečo by sa nemohlo? Tak sme si s lektorkou kurzu zavolali a dohodli termín. A teraz začína tá najnapínavejšia časť. Reklama, propagácia a oslovovanie účastníkov... Podarí sa nám získať a osloviť dostatočný počet účastníkov a podarí sa nám naplniť tento intenzívny kurz?

Intenzívny víkendový kurz maľovania (12h), kresba, akvarel, pastel, olejomaľba s hudbou, relaxačnými a výtvarnými cvičeniami. Jedinečná metóda. Kurz rozvíja tvorivosť v každej oblasti života. Autorský kurz lektorky Ivety Slobodníkovej -maliarky (VŠVÚ Bratislava) arteterapeutky a autorky kníh o meditáciách vydaných doma aj v zahraničí. Kurz je pre každého kto sa chce naučiť základy výtvarnej tvorby.

Tento obľúbený kurz sa vyučuje už od r. 2000. Je založený na schopnosti mozgu prijať a spracovať v relaxovanom stave veľké množstvo informácií. Lektor vás počas dvoch dní povedie cez kresbu, akvarel, pastel až k olejomaľbe s hudbou, relaxačnými a výtvarnými cvičeniami. Je vyučovaný jedinečnou, pôvodnou metódou založenou na kombinácii arteterapeutických a relaxačných techník s klasickou výučbou, vhodný pre aktívnych ľudí s nedostatkom času. Rozvíja tvorivosť v každej oblasti života. Počas dvanástich hodín sa naučíte základy výtvarnej tvorby a môžete začať samostatne maľovať. Skladá sa zo štyroch trojhodinových blokov – kresba, pastel, akvarel, olejomaľba, v každom bloku je prednáška k danej téme, vysvetlenie techniky a praktická časť. Každý účastník si vyskúša štyri techniky a namaľuje vlastné obrázky. Zážitok z tvorby, práca s profesionálnym výtvarným materiálom, jedinečná metóda rozvoja tvorivosti s použitím hudby a výtvarných cvičení umožňuje vzdelávanie príjemnou formou. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce znalosti výtvarnej tvorby.

TERMÍN PRIHLASOVANIA: DO 16.10.2019 vrátane.

Držte nám palce, pridajte sa na cestu tvorenia. Prepočítajte si náklady na absolvovanie takéhoto podujatia v Bratislave (workshop, cestovné, ubytovanie, strava). Je 20 EUR/60 minút tvorenia pod vedením lektora a s poskytnutím všetkých materiálov (plátna, farby, štetce, pomôcky) prijateľná cena?

A neváhajte, tento pokus pozvať externého lektora s výtvarnou tematikou, tak skoro opakovať nebudeme.... Maximálny počet účastníkov jednej tvorivej dielne je 12 osôb. Tešíme sa na tvorenie s Vami.

Súvisiace články

19.05.2017 15:45

FOOD REVOLUTION DAY v Nových Zámkoch

Ústrednou myšlienkou, ktorá vládla dňa 19.mája 2017 v novozámockej Kráľovsko - cisárskej jazdiarni bolo zdravé stravovanie.