Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
19.06.2018 06:58

IWalks už aj v Bratislave

Dejiny holokaustu sa žiakom často zdajú byť vzdialené nielen časovo, ale i geograficky. Pritom sa odohrávali na miestach, ktorými denne prechádzajú a dôverne ich poznajú. A práve akýsi pomyselný most medzi minulosťou a súčasnosťou poskytuje jedinečný projekt IWalks z dielne Nadácie Milana Šimečku v spolupráci so Zachor Foundation a podporou International Visegrad Fund a JOODS Humanitair Funds, ktorý vyplýva z kombinácie prechádzky a audiovizuálnych svedectiev pamätníkov, ktoré sú pomocou tabletov alebo smartfónov prehrávané na miestach, ku ktorým sa viažu. Cieľom tohto projektu je scitlivovať žiakov voči prejavom diskriminácie a nenávisti prostredníctvom osobných príbehov a autentických skúseností ľudí, ktorí si zažili druhú svetovú vojnu. 

Dňa 15.júna sa v Bratislave uskutočnil seminár k tomuto projektu pre  učiteľov II. stupňa základných škôl, stredných škôl a záujemcov z radov neformálneho vzdelávania. Cieľom semináru bolo prezentovať možnosti využitia IWalks v rámci vyučovania, predstaviť metodiku využívania svedectiev a pedagogický kontext. Súčasťou semináru bola i pilotná prechádzka bratislavskou trasou IWalks. 

Učitelia ocenili skvelý seminár a hlavne veľmi príťažlivú formu vzdelávania prostredníctvom moderných technológií, ktorá je pre mladú generáciu atraktívnejšia než klasické vzdelávanie v triedach. S radosťou tiež prijali výzvu uskutočniť podobné IWalks v ich mestách, ktoré tiež poskytujú podobné možnosti vzhľadom na lokálnu históriu spojenú s holokaustom.