Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v Nových Zámkoch

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“.

 Podujatie sa uskutoční 5 – 6. mája 2017.

„ Aj v tomto roku budú mať možnosť predstaviť sa talentovaní interpreti z celého Slovenska aj zo zahraničia, ktorí nám predvedú svoje majstrovstvo v hre na zobcové flauty.

Teší nás, že v tomto ročníku okrem žiakov, študentov a umelcov dostávajú súťažný priestor opäť pedagógovia a umelci, ktorí hrajú na rôzne typy zobcových fláut.

 Verím tomu, že učitelia budú ochotní opäť venovať svoj voľný čas a energiu na prípravu svojich zverencov, ktorí sa zúčastnia našej súťaže.

 Keď si spomeniem na predchádzajúcich osem ročníkov, všetky boli očarujúce a kvalitatívne na vysokej interpretačnej úrovni. Verím, že aj nadchádzajúci ročník sa bude niesť v duchu príjemnej atmosféry, zdravého súťaženia a priateľstva.

 Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota zložená z pedagógov umeleckých škôl, z konzervatórií, vysokých škôl, ale aj umelcov z praxe.

Verím, že súťaž v Nových Zámkoch bude súťažou plnou tolerancie, príjemnej atmosféry, kde umenie spája nás všetkých.“ povedal nám Mgr. PhDr. Ladislav Dráfi DiS. art. MDV organizátor podujatia, štatutárny zástupca Združenia VDAM.

Súťažné kategórie sú:

Kategória PŠ

Vek súťažiacich : 5 až 6 rokov

Nástroj : sopránová zobcová flauta

Repertoár : 2 skladby podľa vlastného výberu

(od renesancie až po súčasnú tvorbu)

Nástrojové obsadenie : sólo – povinný sprievod

Dĺžka programu : 1,5 až 3 minúty

 Komorná hra : najviac noneto

Dĺžka programu : 2 až 3 minúty

 Kategória A

Vek súťažiacich : 7 až 8 rokov

Nástroj : sopránová zobcová flauta

Repertoár : 1 skladba podľa vlastného výberu

(od renesancie až po súčasnú tvorbu)

1 skladba slovenská, alebo maďarská, poprípade slovanská

Dĺžka programu : 2 až 4 minúty

Nástrojové obsadenie : sólo – povinný sprievod

 Komorná hra : najviac noneto

Dĺžka programu : 2 až 4 minúty

 Kategória B

Vek súťažiacich : 9 až 10 rokov

Nástroj : sopránová zobcová flauta

Repertoár : 1 skladba podľa vlastného výberu

(od renesancie až po súčasnú tvorbu)

1 skladba slovenská, alebo maďarská, poprípade slovanská

 

Dĺžka programu : 3 až 6 minút

Nástrojové obsadenie : sólo – povinný sprievod

 Komorná hra : najviac noneto

Dĺžka programu : 3 až 6 minút

Kategória C

Vek súťažiacich : 11 až 12 rokov

Nástroj : sopráninová – sopránová – altová zobcová flauta

Repertoár : 1 skladba podľa vlastného výberu

(od baroka až po súčasnú tvorbu)

1 skladba slovenská, alebo maďarská, poprípade slovanská

Dĺžka programu : 6 až 8 minút

Nástrojové obsadenie : sólo – povinný sprievod

 Komorná hra : najviac noneto

Dĺžka programu : 6 až 8 minút

 Kategória D

Vek súťažiacich : 13 až 14 rokov

Nástroj : sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta

Repertoár : 2 skladby podľa vlastného výberu

(od baroka až po súčasnú tvorbu)

Dĺžka programu : 7 až 9 minút

Nástrojové obsadenie : sólo – povinný sprievod

 Komorná hra : najviac noneto

Dĺžka programu : 7 až 9 minút

 Kategória E

Vek súťažiacich : 15 až 16 rokov

Nástroj : sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta

Repertoár : 2 skladby podľa vlastného výberu

(od renesancie až po súčasnú tvorbu)

Dĺžka programu : 8 až 10 minút

Nástrojové obsadenie : sólo – povinný sprievod

 Komorná hra : najviac noneto

Dĺžka programu : 8 až 10 minút

 Kategória F

Vek súťažiacich : 17 až 18 rokov

Nástroj : sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta

Repertoár : 2 skladby podľa vlastného výberu – časť sonáty alebo koncertu

(od baroka až po súčasnú tvorbu)

Dĺžka programu : 9 až 10 minút

Nástrojové obsadenie : sólo – povinný sprievod

Komorná hra : najviac noneto

Dĺžka programu : 9 až 10 minút

 Kategória G

Vek súťažiacich : 19 a viac rokov

Nástroj : sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta

Repertoár : 2 skladby podľa vlastného výberu – časť sonáty alebo koncertu

(od baroka až po súčasnú tvorbu)

Dĺžka programu : 10 minút

Nástrojové obsadenie : sólo – povinný sprievod

 Komorná hra : najviac noneto

Dĺžka programu : 10 minút

 Kategória H – Konzervatóriá a Vysoké školy

Nástroj : sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta

Repertoár : 2 skladby podľa vlastného výberu - časť sonáty alebo koncertu

(od renesancie až po klasicizmus)

Dĺžka celého programu : 9 až 10 minút

 Komorná hra : dobové nástroje

Dĺžka celého programu : 9 až 10 minút

 Kategória Pg – pedagógovia

 Nástroj : sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta

Repertoár : 2 skladby podľa vlastného výberu - časť sonáty alebo koncertu

(od renesancie až po súčasnú tvorbu)

Dĺžka celého programu : 5 až 10 minút

 Komorná hra : dobové nástroje

Dĺžka celého programu : 5 až 10 minút

 Kategóriu U – umelci

 Nástroj : sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta

Repertoár : 1 skladba podľa vlastného výberu – celý koncert

(od renesancie až po súčasnú tvorbu)

Dĺžka celého programu : 15 až 25 minút

 Komorná hra : dobové nástroje

 

 

Súvisiace články

28.01.2017 15:30

Kam zmizla vďačnosť a pokora?

Všetci intuitívne vieme, čo sa pod týmito slovami schováva. Vďačnosť si spájame so slovom, ďakujem a pokoru so slovom, skromnosť. Je to v poriadku, no obidva pojmy obsahujú v sebe oveľa viac. Bohužiaľ sme dnes svedkami aj toho,...