Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
19.10.2020 20:59

Jesenné aktivity Twinning motivujúce a inšpirujúce

Hoci celý svet prežíva v súčasnosti náročné obdobie, život ide ďalej a tiež vzdelávanie sa preklápa na mnohých školách do online roviny a temer naplno funguje. V programe eTwinning tomu nie je inak. Snáď najväčšou výhodou tohto projektu odjakživa bolo, že prebieha vo virtuálnom prostredí a teda učitelia i žiaci sú na online prácu zvyknutí a využívajú všetky jej prednosti.

Aj v tomto školskom roku v mesiaci október prebieha kampaň Týždne eTwinning, ktorá je zameraná na Klimatické zmeny a environmentálne výzvy. Pre učiteľov a žiakov pripravené rôzne podujatia a aktivity, ktorých cieľom je povzbudiť k ešte intenzívnejšej práci v komunite eTwinning a k realizácií nových kvalitných projektov s tematikou klimatických zmien. Aktivity, do ktorých sa môžete počas Týždňov eTwinning zapojiť, nájdete tu: https://www.etwinning.sk/aktuality/tyzdne-etwinning-2020-21. Týždne eTwinning budú uzavreté veľkolepým finále: slávnostným odovzdávaním európskych cien a živým internetovým vysielaním z Výročnej konferencie eTwinning 22. – 23.10.2020.

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov v tomto období nie je možné, učitelia sa však môžu zúčastniť množstva vzdelávacích webinárov, ktoré podporujú ich odborný a profesionálny rast a prispievajú v súčasnosti k zlepšeniu ich pripravenosti učiť online a dištančne. Ponuka webinárov tu.

Najaktívnejšie a najskúsenejšie školy i v tomto školskom roku boli odmenené za svoju činnosť titulom Škola eTwinning. Na Slovensku sa v tomto školskom roku dostalo tejto cti trom desiatkam škôl, ktoré zároveň dostali Ďakovný list od ministra školstva a, vedy, výskumu a športu  Branislava Gröhlinga ako odmenu za ich úsilie v práci na tomto projekte.

Každoročne projekty eTwinning z dielne slovenských učiteľov a žiakov sú hodnotené v mesiaci jún v Národnej súťaži eTwinning. Tento rok sa súťaž presunula na jeseň z dôvodu pandémie COVID – 19. Do súťaže sa prihlásilo 32 projektov v štyroch hlavných a v troch špeciálnych kategŕiách, spomedzi ktorých odborná porota vybrala víťazov súťaže. Výsledky súťaže nájdete na tomto linku: https://www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2020-32. Množstvo prihlásených projektov a ich kvalita svedčia o tom, že naši učitelia a žiaci majú radi eTwinning a cítia sa dobre pri zážitkovom učení so zahraničnými partnermi. Vďaka a morálne ocenenie patrí najmä učiteľom. Podľa slov manažérky NSS v Žiline Ing. Ľubice Sokolíkovej zapojenie sa do eTwinningu prináša množstvo benefitov  pre žiakov v podobe nových poznatkov, zážitkového učenia, kontaktov a kooperácie s rovesníkmi v iných európskych krajinách, ako i ich učiteľov v podobe ich profesionálneho rastu. Úroveň projektov sa každoročne zlepšuje, projekty sú sofistikovanejšie a sú skvelou motiváciou vo vzdelávaní pre žiakov a študentov v ich školách v rámci moderného vzdelávania s IKT. Víťazom blahoželáme.

Viete, že portfólio profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca si môžete budovať aj prostredníctvom eTwinningu? Absolvovaním vzdelávacích podujatí, ktoré eTwinning pripravuje je možné získať certifikáty za aktívnu účasť na vzdelávaniach. Ide o účasť na webinároch, eLearningových kurzoch či prezenčných školeniach (ak pandemická situácia dovolí ich organizovanie). Ich získanie je celkom jednoduché: buďte registrovaní v programe eTwinning a absolvujte čo najviac vzdelávacích aktivít. Po poslednom decembrovom vzdelávacom podujatí (18.12.2020) budú odmenení piati najaktívnejší učitelia, ktorí v tomto školskom polroku absolvovali najviac školení. Získajú zaujímavé a praktické ceny eTwinning. Súťaž je určená pre všetkých učiteľov materských, základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sú zaregistrovaní v programe eTwinning a ktorí v období od septembra do decembra 2020 absolvovali vzdelávacie podujatia eTwinning. Do súťaže nie je potrebná žiadna registrácia. Národná služba programu eTwinning odmení učiteľov na základe počtu absolvovaných školení. Veľa zdaru!

Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Súvisiace články

15.02.2017 12:00

Venujú sa prekladaniu i vlastnej tvorbe

Žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch si uvedomujú potrebu ovládania cudzích jazykov a radi využijú každú možnosť zdokonaliť sa, ako aj overiť si vlastné vedomosti.