Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
18.10.2017 07:35

Jesenné novinky programu eTwinning

Novinky z dielne eTwinning sú príťažlivé pre každého učiteľa i žiaka a sú skvelým príkladom moderného vzdelávania v 21. storočí

Jesenné mesiace znamenajú pre program eTwinning množstvo rôznorodých vzdelávacích aktivít, ktoré sú pripravené pre učiteľov i žiakov zapojených do eTwinningu.

Práve prebiehajú eTwinningové týždne, kedy školy môžu zintenzívniť svoje medzinárodné aktivity, ktoré v tomto roku podporia účastníkov širokou škálou aktivít zameraných na tému začlenenie. Uskutoční sa sedem online aktivít, vrátane rozhovorov s odborníkmi, seminárov s učiteľmi, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti/osvedčené postupy, ako aj troch aktivít organizovaných moderátormi nasledujúcich troch skupín iniciovaných CSS: „Rodová otázka – nauč sa, ako zastaviť stereotypy", „Integrácia študentov prisťahovaleckého pôvodu do škôl" a „Inkluzívne vzdelávanie". Všetky projekty vytvorené v rámci kampane inklúzie budú zaradené do európskej súťaže a zakladatelia víťazných projektov v kategórii základných a stredných škôl získajú odmeny. Za účelom pomôcť učiteľom prezentovať svoje nápady na realizáciu projektov a nájsť si partnerov sa uskutočňujú „burzy nápadov na realizáciu projektov. Slovenskí učitelia majú možnosť zapojiť sa do národnej výtvarnej súťaže na tému Školská inklúzia - Sme si rovní bez ohľadu na národnosť a farbu pleti... (http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/562-zacinaju-sa-tyzdne-etwinning-zapojte-sa)

Téme inklúzie sa venuje i Konferencia pre vedenie škôl - INKLÚZIA A ŠKOLA, ktorej organizátorom je NSS -Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - projekt eTwinning 
pri Žilinskej univerzite v Žiline. Konferencia je pripravená pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl a uskutoční sa 9.11.2017 o 10.00 hod v hoteli Saffron v Bratislave. Program a možnosť prihlásiť sa na konferenciu nájdete na tomto linku: http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/567-konferencia-pre-vedenie-skol-inkluzia-a-skola

eTwinning – synonymum vzdelávania v Európe je programom, ktorý osloví každého pedagóga a žiaka a je skvelým príkladom moderného vzdelávania v 21. storočí.

Zuzana Mészárosová, ambasádor eTwinning