Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
02.06.2019 16:02

Jozef Leikert sa stretol s novozámockými čitateľmi

Nitriansky samosprávny kraj, Knižnica Antona Bernoláka a Literárny klub Generácie usporiadali stretnutie a besedu so spisovateľom, novinárom a pedagógom Jozefom Leikertom . Podujatie sa uskutočnilo dňa 31. mája 2019. Tomu, že Jozef Leikert má veľa čitateľov v meste Nové Zámky, nasvedčovala aj tá skutočnosť, že spoločenská sála Knižnice Antona Bernoláka bola naplnená do posledného miesta na sedenie.

Spisovateľ Jozef Leikert / rodák zo Zlatých Moraviec/ píše poéziu a literatúru faktu, je jeden z najprekladanejších slovenských básnikov v zahraničí. Na stretnutí so svojimi čitateľmi v Nových Zámkoch ochotne odpovedal na otázky, ktoré mu položila pani Jarmila Valicová, moderátorka podujatia i ostatní účastníci podujatia.

Po absolvovaní štúdia žurnalistiky a histórie pracoval v redakcii Smena, Pravda, bol šéfredaktorom Gama magazínu. Neskôr bol vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV, hovorca a osobný poradca prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, vysokoškolský pedagóg na UKF v Nitre a v súčasnom odborný vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave.

Jozef Leikert sa venuje literatúre faktu a poézii. Pri tvorbe literatúry faktu trávi veľa času v archívoch z dôvodu preštudovania všetkých dostupných archívnych materiálov, hľadá pamätníkov, študuje dostupnú literatúru, konfrontuje a píše diela o osudoch ľudí, na ktorých by sme nemali zabúdať, ako to vyjadruje aj v úvode svojej knihy Osobnosti Slovenska I. diel / Vydavateľstvo Príroda, Bratislava 2009/2010/: „ … Osudy ľudí, ktorí sú dnes v našej pamäti a zaiste sa vryjú aj do pamäti našich potomkov. Pretože sú to osudy osobností, ktoré tvoria dejiny našej krajiny. Ich spoločným znakom je aj to, že žili v rôznej dobe a v odlišných podmienkach, zanechali dielo, nad ktorým sa oplatí zamyslieť..."

Svoju motiváciu k tvorbe literatúry faktu potvrdil spisovateľ aj na besede v Nových Zámkoch:

Treba najmä mladým ľuďom hovoriť o osobnostiach, my sme ich mali veľa."

Spisovateľ prezradil, že v súčasnom období  trávi veľa času študovaním archívnych materiálov v Prahe, keďže pripravuje dielo k 100. výročiu narodenia Vincenta Hložníka. K osobnostiam, ktorým sa venoval v minulosti patria aj známe osobnosti, ako Ladislav Mňačko a Štefan Kroner . V blízkej budúcnosti má vyjsť nová kniha o Ladislavovi Mňačkovi pod názvom Ladislav Mňačko a Izrael.

Diela Jozefa Leikerta sú vydávané aj v zahraničí. Za svoju tvorbu získal viacero domácich a zahraničných literárnych cien, napr. Cenu Karla Hynky Máchu, Cenu Egona Erwina Kischa, Cenu Vojtecha Zamarovského, Cenu Roberta Williama Setona-Watsona, Gold medal of Leo Tolstoy, Cenu Pavla Straussa, Golden Europea, Cenu Fra Angelica, Cenu Klubu spisovateľov literatúru faktu, Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, Cena Štefana Pelikána a i.


 

Súvisiace články

21.10.2017 17:43

Duálne vzdelávanie - cesta k lepšiemu uplatneniu absolventov

V zamestnávateľskej sfére sa čoraz viac a intenzívnejšie otvárajú otázky o kvalite odborného vzdelávania a ďalšom uplatnení absolventov stredných odborných škôl. Duálne vzdelávanie môže vyriešiť problémy zamestnávateľov s nedos...
27.08.2019 21:37

Intuícia - odomkni svoju vnútornú silu

Intelekt intuíciu vysvetliť nedokáže. Dokáže však zachytiť, že sa udialo niečo, čo nás presahuje. Pomôže nám to pochopiť. Veci budete zrazu poznať a cítiť. Informácie o jedinečnom workshope o intuícii, ktorý sa uskutoční 11.9...