Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.04.2019 12:47

Kam do prírody ?

Všetci s radosťou konštatujeme, že je tu jar "v plnej paráde". Vo voľnom čase s radosťou využívame jarné počasie na potulky prírodou. Niekedy si plánujeme výlety do vzdialenejších lokalít , možno netušiac, že aj v blízkosti nášho mesta, či obce sa nachádza lokalita, ktorú by sme kľudne mohli označiť ako „prírodný raj ".   Jednou u nich je aj prírodná rezervácia rozprestierajúca sa v katastri obce Martovce a mestečka Hurbanovo / okres Komárno / .Rozloha rezervácie Alúvium Žitavy je 32,53 ha. Rezervácia leží v medzihrádzovom priestore a končí na sútoku starej rieky Nitry a Žitavy.

Územie Alúvia Žitavy patrí do klimaticky najteplejších oblastí Slovenska. Prírodná rezervácia je ľahko dostupná nielen pre peších turistov, či cyklistov, ale do jej blízkosti sa môžeme doviesť i autom.

Chránenou rezerváciou je od  roku 1993. Dôvodom ochrany je lužný les, v ktorom nájdeme rozmanité druhy rastlín a živočíchov. Z informačnej tabule sa dozvedáme, že v rezervácii žije viac ako 100 druhov vtákov. Lokalita je hniezdiskom husi divej, chriašteľa vodného, sokola lastovičiara, myšiarky močiarnej,volavky bielej a ďalších druhov vtákov.

Z obojživelníkov tu nájdeme napríklad kunku červenobruchú, mloka dunajského, mloka bodkovaného, rosničku zelenú,skokana štíhleho. Z cicavcov sa tu vyskytuje vydra riečna a hranostaj čiernochvostý.

Je to miesto, na ktoré sa mnohí turisti radi vracajú za relaxom, za možnosťou ponorenia sa do ticha prerušovaného príjemným vtáčím spevom.

Súvisiace články

26.03.2017 11:45

Ženy dostali kyticu uvitú z detských riekaniek,spevu,tanca,hudby

"Byť matkou je veľkým šťastím, ktoré nemá každá žena. Žije však veľa žien, ktoré dokážu obetovať celý svoj život v prospech iných ľudí aj na úkor vlastných snov o materstve. Možno sa viacerým zdá, že MDŽ je sviatkom zbytočným, ...