Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.12.2017 18:10

Každá trieda prispela hodnotným darčekom – koledou, spevom...

Slovo koleda má viacero významov. Piesne spievané vo vianočnom období, ale aj hovorené či deklamované vinše a želania hojnosti označujeme slovom koleda. S týmto pojmom je spojená obchôdzka spojená so spevom a vinšovaním.

Koledovanie sa stalo súčasťou slovenskej kultúry. Koledníci prinášajú do našich domovov prianie šťastia, materiálnej hojnosti, betlehemské svetlo.

Na Obchodnej akadémii  Šurany sa stalo tradíciou, že posledný deň pred zimnými prázdninami sa zídu všetci žiaci a učitelia a vzájomne si zaželajú veselé Vianoce. Pri tejto príležitosti si pripraví program každá trieda. Obsahom programu tried sú koledy a vianočné piesne.

Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Dňa 22.decembra zazneli v priestoroch telocvične veselé vinšovačky, vianočné piesne.

Chceme, aby toto stretnutie bolo stretnutím obdarovávania – Jeden druhému budeme odovzdávať kúsok zo seba, zo svojich schopností, radovania, talentu. Prijmite teda každý darček jednotlivých tried, ako niečo, čo dávajú zo seba." povedala v úvode podujatia moderátorka programu, žiačka 4.B triedy, Ivona Vnuková. 

 

Súvisiace články

20.03.2016 08:15

Odkiaľ prichádzaš a kam kráčaš? Priemyslovka.

Niečo o tom, čo ma trápi na súčasnom stave odborného vzdelávania a prípravy.
22.08.2016 11:30

Zásadný faktor ovplyvňujúci kvalitu života odhalený

Viac ako 70 rokov realizuje Harvard Medical School unikátny výskum, ktorého cieľom je zistiť čo nám v priebehu života prináša šťastie a spokojnosť. Ide o jednu z najdlhších a najfascinujúcejších štúdii na svete.