Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mária Tóthová
01.07.2018 11:42

Kde iní končia, CVrČkári pokračujú...

Školy zatvorili svoje brány. Vysvedčenia sú rozdané, práca perfektne odvedená, môže sa prázdninovať a dovolenkovať. Na svoj oddych čakali deti, aj učitelia rovnako. Vychovávatelia v Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ CVrČek) sa tiež rozlúčili s deťmi zo záujmových útvarov, ale nenastúpili na dovolenky. Pretože, kde iní končia, CVrČkári pokračujú...

Pani vychovávateľky z CVČ CVrČek hneď, 30. júna 2018, prispeli svojou troškou k priebehu Moldavského festivalu kultúry a športu. Rozhodli sa urobiť radosť deťom a mládeži maľovaním na tvár. A veru ich v tento deň namaľovali neúrekom. Končili vo večerných hodinách a ponáhľali sa pobaliť kufre. V nedeľu, 1. júla 2018, cestujú s deťmi na prázdninový pobytový tábor Tatráčik, do Vysokých Tatier, na Štrbské pleso. Po ich návrate, na nasledujúci týždeň, ich vystriedajú kolegovia v prímestskom tábore Remeselníček. Počas mesiaca júl sa štyria CVrČkári ešte vystriedajú v prímestských táboroch Šporťáčik a  Zoboráčik. Účelom ich letnej prázdninovej činnosti bude poskytnúť deťom možnosť oddýchnuť si, zrekreovať sa, posilniť si zdravie, zvýšiť telesnú zdatnosť a spoznať kultúrne, historické a prírodné krásy Slovenska. Tohto leta sa zamerali aj na zachovávanie tradícií regiónu, konkrétne zachovávanie tradičných remesiel.

A tak nám neostáva nič iné, len vychovávateľom z CVČ CVrČek zaželať dostatok zdravia, síl, elánu a pohody. Popriať im, aby si prázdniny spolu s deťmi náležite užili a postarali sa, aby prázdniny moldavských detí neboli prázdne...

Súvisiace články

11.12.2016 14:15

Sebahodnotenie škôl – jedna z foriem zlepšenia kvality škôl

Po zverejnení posledných výsledkov medzinárodných testovaní vo vybraných oblastiach vzdelávania sa opäť celá spoločnosť na Slovensku chytila za hlavu a zaplakala. Tí čo v školách pracujú, poznajú denno-dennú realitu a vidia ju ...