Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mária Tóthová
01.07.2018 11:42

Kde iní končia, CVrČkári pokračujú...

Školy zatvorili svoje brány. Vysvedčenia sú rozdané, práca perfektne odvedená, môže sa prázdninovať a dovolenkovať. Na svoj oddych čakali deti, aj učitelia rovnako. Vychovávatelia v Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ CVrČek) sa tiež rozlúčili s deťmi zo záujmových útvarov, ale nenastúpili na dovolenky. Pretože, kde iní končia, CVrČkári pokračujú...

Pani vychovávateľky z CVČ CVrČek hneď, 30. júna 2018, prispeli svojou troškou k priebehu Moldavského festivalu kultúry a športu. Rozhodli sa urobiť radosť deťom a mládeži maľovaním na tvár. A veru ich v tento deň namaľovali neúrekom. Končili vo večerných hodinách a ponáhľali sa pobaliť kufre. V nedeľu, 1. júla 2018, cestujú s deťmi na prázdninový pobytový tábor Tatráčik, do Vysokých Tatier, na Štrbské pleso. Po ich návrate, na nasledujúci týždeň, ich vystriedajú kolegovia v prímestskom tábore Remeselníček. Počas mesiaca júl sa štyria CVrČkári ešte vystriedajú v prímestských táboroch Šporťáčik a  Zoboráčik. Účelom ich letnej prázdninovej činnosti bude poskytnúť deťom možnosť oddýchnuť si, zrekreovať sa, posilniť si zdravie, zvýšiť telesnú zdatnosť a spoznať kultúrne, historické a prírodné krásy Slovenska. Tohto leta sa zamerali aj na zachovávanie tradícií regiónu, konkrétne zachovávanie tradičných remesiel.

A tak nám neostáva nič iné, len vychovávateľom z CVČ CVrČek zaželať dostatok zdravia, síl, elánu a pohody. Popriať im, aby si prázdniny spolu s deťmi náležite užili a postarali sa, aby prázdniny moldavských detí neboli prázdne...

Súvisiace články

11.03.2017 12:00

Radi prišli do školy aj v sobotu

Základná škola G.Bethlena v Nových Zámkoch usporiadala aj v tomto školskom roku FESTHRY . Na festival hier,hračiek a zábavy sa deťúrence veľmi tešili.
14.01.2017 13:00

ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch adoptovala dievčatko z Afriky

Pomoc chudobným, chorým a inak utisnutým jedincom patrí k najušľachtilejším činnostiam človeka. K potrebe pomáhať si navzájom sú vedení aj žiaci ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch.