Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
13.09.2019 15:11

Kde sa stala chyba ?

Keď sledujem dnešnú mladú generáciu , tak je trocha problém zachovať si autoritu rodiča, školy a poskytovať informácie resp. skúsenosti, pretože fenomén YouTube je tak mocný, že "prekričí" aj tie najlepšie mienené rady.

 Množiaci sa domáci aj zahraniční youtuberi sa predháňajú, ako zaujať dnešnú mládež, obsah  je veľmi chudobný na kvalitné informácie (česť výnimkám) a mnoho z nich je motivovaných manifestovať čo najviac videí len z dôvodu zárobku, bez  ohľadu na morálny dosah na prijímateľov. Toto je ten priepastný rozdiel, keď sme my dorastali a pozerali na rodičov a učiteľov ako na bezvýhradné  autority s bohatými skúsenosťami a vo viere, že nám chcú to najlepšie sme akceptovali všetky dobre mienené rady. To nám poväčšine pretrvávalo aj do hlbšej dospelosti.

Drvivá väčšina mladých rodičov nevie vychovávať vlastné deti, pretože ani ich to nikto nenaučil. A tiež, veľmi veľa dospelých má problémy so sebou samými pretože sa nevedia vysporiadať s rôznymi druhmi patológií, ktoré v životoch nadobudli. Drvivá väčšina dospelých má veľké problémy s adaptáciou na zmeny, ktoré v živote prirodzene prichádzajú. Na školách jednoducho deti neučia, ako sa stať zrelými a nezrelí rodičia a učitelia (v súčasnosti tiež rodičia) túto úlohu jednoducho nezvládajú. Dnešná nastupujúca generácia akceptuje predovšetkým populárnych vrstovníkov bez skúseností aj za cenu toho, že to je len jednosmerka, čiže len prijímajú vzorce správania a kopírujú ich, bez možnosti interakcie. A ak sa aj dostanú do stavu miernej zmätenosti z toho všetkého pretlaku informácií, rodičia im nevedia pomôcť a nerozumejú ich idolom, takže im ostáva  obrátiť sa na rovnako zmätených spolužiakov a kamarátov. Z toho potom môže prameniť apatia a náchylnosť ku všelijakým podporným látkam, pretože šport sa dnes akosi nenosí. Veľký problém vidím v tom, že sa oddeľujú generácie, volá sa to odborne menticída a je to podľa odborníkov horší zločin ako genocída. Menticída je nebezpečná v tom, že nedochádza k odovzdaniu, prenosu skúseností a hodnôt medzi generáciami. Myslím, že by sa mala manifestovať téma, ktorá rieši teoreticky a prakticky všetky problémy dneška i zajtrajška. Na to potrebujeme mať systém  manuál na človeka, ktorý objasňuje ako človek  funguje, čo mu prospieva a čo škodí, lebo on je základnou jednotkou spoločnosti. Všetky životu prospešné parametre a aktivity budú zakomponované do filozofie, etiky, kultúry, umenia a vzdelávania. Všetky život ohrozujúce, degradujúce a involučné aktivity budú vylúčené. Spoločnosť sa v dnešnej spleti informačného bahna a aktivity bude na základe toho vedieť jasne a jednoznačne orientovať a rozhodovať. Súčasťou manuálu musí byť aj vzdelávanie, ktoré  musí ísť spoločne s výchovou. Tá zahrňuje kultúrne vzorce, aj samotné hodnoty. Výchova nás robí lepšími a vzdelávanie múdrejšími. Respektíve vzdelávaním si uvedomujeme príčiny, pre ktoré musíme konať v zmysle dodržiavania spoločenských noriem a mravných zákonov. Vzdelávanie je základný pilier na ktorom stojí kultúra každého národa. Je potrebné obnoviť pôvodnú funkciu školstva - vzdelávať a vychovávať. Bez tohto bude človek vystavený náhodám a tápaniu - ale taký je dnešný trend.

Súvisiace články

03.05.2017 10:05

Bloguj o knihu: Poznáme výhercu za mesiac apríl

Každý mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o knihu priamo na našom portáli. Zaregistrujte sa, napíšte blog a máte šancu vyhrať!