Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Tatiana Michálek Walzelová
17.09.2015 20:00

Kde (za)ostali ZUŠ-ky?

Už 25 rokov učím tanec, to znamená skupinové vyučovanie, ale toľko zábavy v mojej profesii som ešte nezažila, ako za posledné roky. 

Začalo to inováciou triednej knihy pre skup. vyučovanie na ZUŠ. Niekde sa nám stratil „ročník“ a zúžili sa riadky na meno a priezvisko. „Napchať“ tam jedno aj druhé je celkom dobrá zábava. Je vidno, že ten, kto ju inovoval, nič do nej vlastnou rukou nenapísal. Načo je 29 riadkov - neviem. Normy povoľujú max.20 detí na skupinu.

Keby som mala toľko detí naraz, koľko je tam riadkov, už by som ich začala rátať lopatou. Koniec minulého roka ma tiež pobavil, keď som zistila, že máme najnižšie platy v školstve spolu s MŠ, ŠJ a ŠZ. Zrejme sa tie deti zmenia ako chameleón, keď prídu k nám na hodinu. Skúste byť aspoň 45 minút v pohybe s deťmi a odpovedať očným kontaktom každému dieťaťu, ktoré na vás upiera zrak, zároveň kontrolovať jeho nohy, ruky a sledovať periférne 360 stupňov, aby sa vám niektoré medzitým nezranilo. Pri tom ich treba nielen zabaviť, ale aj niečo naučiť podľa učebných osnov ŠVP. To vie len kúzelník a my tanečníci. U nás zábava nikdy nekončí, skupinové vyučovanie termín – „neprišiel mi žiak, tak neučím“ – nepozná. My učíme stále.

Zábava graduje na konci školského roka, keď sa od vás očakáva program. Učiteľovi v hudobnom odbore stačí (aj počas roka) ak nájde hotové, vytlačené skladby a tie treba len „natlačiť“ do žiaka. (Česť tvorivým výnimkám.) V TO sedíte hodiny pri vlastnom počítači a prezeráte tance aspoň na inšpiráciu, hľadáte vhodnú hudbu. V lepšom prípade idete na workshop alebo festival a musíte vykúzliť nejaké financie, aby ste si to zaplatili - z vlastného. Nedá sa vystupovať každý rok s tým istým. V cuku-letku sa z vás stane štvorjediná osobnosť – suplujete choreografa, strihača hudobného podkladu, navrhujete kostýmy, robíte závozníka s vlastným autom tam aj späť a po vystúpením sa z vás stáva „údržbár“ kostýmov pre cca 60 detí, ak nechcete, aby vám nejaký rodič opral kostým tak, že stratí pôvodnú farbu a vzhľad. Nečakajte, že raz budú na ZUŠ na toto peniaze. Súťaže? Tak z toho som už vyrástla.

Poznám lepšiu zábavu ako si niekoľko hodín nechať preplachovať uši a hrudník pravidelne stláčať nadmernými decibelmi a sledovať tú histériu pri vyhlasovaní víťazov. Že by syndróm vyhorenia? Za ten istý osobný príplatok za činnosť triedneho učiteľa vypisujeme 2 - 4x viac agendy ako kolegovia na hudobnom odbore. Svedčí o tom počet žiakov na jedného pedagóga : cca 15 žiakov na HO a cca 60 žiakov na TO. Asi máme dosť vysoké platy, keď som si pred rokmi kúpila na splátky počítač a dnes si platím internet na doma. Prestalo ma baviť stále behať s USB kľúčom a zbierať všetky vírusy v čase, keď aj deti v MŠ budú mať pomaly každé svoj tablet. Ešteže máme v úväzku prácu na doma. A tak píšem a posielam všetky údaje, zoznamy, plány práce, rozvrh, či podklady k vysvedčeniam na 60 detí z vlastného počítača. Na škole je internet na riaditeľstve. Jeden počítač s internetom je pre nás ostatných. Má viacero pánov a tak aj funguje. Nejaké školenia na zvýšenie kvalifikácie? Aj 20 naraz a máte o zábavu postarané. Čakáte, kedy príde pozvanie. Márne, nik sa neozýva. A tak vštepujete deťom to, čo ste získali praxou. Lenže pripadám si ako Alenka v ríši divov. Niekedy si predstavujem ako to bude pár rokov pred mojou penziou, ako budem skákať v 65-rokoch s deťmi „Na zajačka“. Potom si ešte len užijeme kopec zábavy.

Súvisiace články

08.10.2017 14:30

Deň otvorených dverí u zamestnávateľa

Zamestnávatelia, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania so strednými odbornými školami, začali s náborom žiakov do 1.ročníka pre budúci školský rok. Cieľom je ukázať žiakom a ich rodičom reálne podmienky vzdelávania ...
18.03.2020 12:07

Myšlienkové mapy

Ak chce učiteľ podporiť a rozvíjať záujem žiakov o učenie, je potrebné zvoliť vhodné vyučovacie metódy, motivovať žiakov aktivizujúcimi prvkami a vytvoriť podmienky pre ich sebarealizáciu vo vyučovacom procese. Dôležitá je vnút...
26.01.2018 17:57

Otvorili výstavu „100 rokov Československa v našej škole“

100 rokov Československa v našej škole je názov súťažného projektu Slovenského národného múzea a Národního muzea.