Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Tatiana Michálek Walzelová
20.02.2016 23:30

Kde (za)ostali ZUŠ-ky 2?

Od polovice februára opäť štartuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov. Dúfam, že sa dostane aj na učiteľov ZUŠ.

 

Na vlastnom počítači spracovávam agendu na vyše 60 žiakov. Rozvrh, podklady na zoznamy, poistenie, vystúpenia, Informovaný súhlas rodiča k vystúpeniam mimo areálu školy, podklady k vysvedčeniam, podklady pre štatistické údaje pre školu či štát. Vediem webovskú stránku TO ZUŠ. Fotím akcie vlastným fotoaparátom, spracovávam všetky podklady na súkromnom médiu. Všetko po večeroch, po pracovnej dobe. Pomaly niet kde tieto údaje ukladať, lebo sú v ňom aj naše súkromné veci. Malou útechou je externá pamäť, ktorá tiež nestála málo. Aj tú som kúpila za vlastné prostriedky. Keď nedisponujem školským počítačom ako učiteľka, ako mi má škola preplácať tieto náklady? O nejakom premietaní tancov pre žiakov na hodine ako súčasť výučby ani nehovoriac. Všetko deťom treba názorne ukázať a nemám už 20 rokov. Nič sa pre nás za posledných 26 rokov mojej praxe nezmenilo. Ani neuľahčilo.

Naša riaditeľka sa o to už pokúšala. Nepodarilo sa. ZUŠ-ky ako také boli "presunuté" medzi záujmové činnosti. Podľa vlády, nepatríme k tým, ktorí pripravujú deti na budúce povolanie. Že u nás navštevujú deti výtvarnú výchovu, aby sa mohli hlásiť napr. za krajčírky, módne návrhárky, architektov či dizajnérov, lebo súčasťou prijímačiek je aj spôsobilosť výtvarného cítenia, že budúce učiteľky MŠ či prvého stupňa ZŠ majú skúšky nie len zo základov kreslenia, ale aj hudobné, spevácke či tanečné zručnosti pre harmonický vývoj našich najmenších, to asi nik z tých hore neregistruje. Nie jednej poslucháčke z pedagogickej fakulty som pomáhala či radila akú pesničku, aký tanček si má pripraviť na skúšku. Nedá sa za štyri roky štúdia na vysokej škole mať takú skúsenosť s týmito umeleckými aktivitami, aby ste mohli rozumne a primerane k veku detí robiť tieto aktivity hneď, keď prídete do praxe. Na to treba oveľa dlhoročnejšiu prax. Nepoznám dobrého zvukára, ktorý by nemal okrem elektrotechnickej školy aj hudobné vzdelanie. Mnohí súčasní moderátori majú za sebou roky hudobnej alebo tanečnej prípravy. Každému, kto sa chce naučiť cudzí jazyk pomáha hudobné vzdelanie, pretože jazyk má svoj vlastný rytmus a melódiu. Práve ZUŠ-ky poskytujú priestor na hlbší rozvoj týchto zručností pre ich budúce povolanie. Ak niektoré deti boli schopné pred rokmi navštevovať súčasne tanečný a výtvarný odbor (čo je skupinové vyučovanie) a zároveň chodili na nástroj a spev (čo je individuálne vyučovanie), ani to už nie je možné, lebo štát obmedzil dotácie len na jeden skupinový a jeden individuálny predmet. A rodič? Nech si hodí kockou. A povedzme si na rovinu, pre koľkých žiakov, ktorí využívajú svoje vedomosti z dejepisu, zemepisu, fyziky, chémie, biológie a pod., ktoré sa učia na základnej škole, znamenajú tieto predmety viac, ako je všeobecný základ pre ich život? Dovolím si tvrdiť, že ZUŠ-ky sú nadstavbou ZŠ, lebo je to pre tieto deti práca navyše, čiastočne hradená rodičom (okrem vlastnej sebarealizácie či určitej formy relaxu v prípade tanca, rovnajúcej sa napr.športovým aktivitám), ak chcú svoju profesiu orientovať týmto smerom. To je však debata na dlhé trate a je potrebné urobiť seriózny prieskum toho, kde všade sú potrebné tieto talentové skúšky.

Dosť rozsiahly materiál o postavení ZUŠ-iek bol pomerne podrobne spracovaný.už v roku 2009. O preklad sa postarala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (2010) Publikáciu môžete tiež nájsť na internete (http://www.eurydice.org). 

Súvisiace články

02.06.2018 10:20

Remeslo má zlaté dno – zachovávame zvyky a tradície, pridajte sa k nám

Ako zísakať podporu na svoje aktivity? Prezentujeme našu snahu a to v rácmi projektu GESTO PRE MESTO. Chceme udržiavať tradície a remeselné zručnosti našich predkov, čo je dlhodobým cieľom OZ Tvorivá dielňa. Pracujeme s komuni...
02.11.2015 16:30

Zdravotne postihnuté deti

Prečítala som si http://www.ucn.sk/skoly/zakladne/skola-musi-opatovne-posudit-prijatie-zdravotne-postihnuteho-dievcata
21.02.2016 12:15

Podnik zmodernizoval školiace stredisko pre skalických dualistov

Rozvoj systému duálneho vzdelávania skalických strojárov pokračuje. Partnerstvo SOŠ strojníckej Skalica a podniku INA SKALICA spol. s r.o. sa rozvíja s cieľom zlepšovania podmienok odborného vzdelávania a prípravy v strojárskyc...