Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
19.03.2016 15:15

Keď školu podporuje podnik

Spolupráca skalických strojárov s podnikom INA SKALICA spol. s r.o. je známa už aj za hranicami regiónu. Vzorová spolupráca podniku a SOŠ strojníckej v Skalici priniesla niekoľko úspechov, vďaka ktorým sa partneri v odbornom vzdelávaní dostali do povedomia verejnosti.

Materiálna a finančná podpora zo strany podniku dáva škole ďalšie možnosti, ako zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania podľa požiadaviek jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Príprava skalických strojárov ide ďalším smerom v oblasti duálneho vzdelávania. Pozitívna odozva rodičov a žiakov, ktorí dostali možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania, je dôkazom profesionálneho rozvoja spolupráce školy a podniku, ktorým ide o budúcnosť absolventov. Strojárske profesie sú žiadané na trhu práce. Skalickí strojári sa rozhodli vzdelávať pre potreby zamestnávateľa, ktorý znižuje nezamestnanosť v regióne. Garancia uplatnenia absolventov po ukončení stredoškolského štúdia je len jednou z výhod štúdia na SOŠ strojníckej v Skalici.

Rodičia a žiaci vidia, že odborná príprava budúcich strojárov sa zlepšuje a výhody počas štúdia sú nadštandardné. Materiálne a finančné zabezpečenie žiakov počas štúdia je obrovská výhoda a motivuje žiakov do ďalšieho osobnostného rozvoja. Škola v spolupráci s podnikom poskytuje žiakom maximum k tomu, aby vychovala plnohodnotných odborníkov pre strojársku výrobu. Podnik sa podieľa na rozvojových projektoch školy, poskytuje materiálne zabezpečenie počas odborného výcviku žiakov, podieľa sa na modernizácii priestorov teoretického a praktického vyučovania a umožňuje žiakom odbornú prípravu pod vedením odborníkov z praxe. Nezanedbateľné je aj ohodnotenie žiakov za produktívnu prácu počas odborného výcviku v priestoroch podniku.

Každý zamestnávateľ by si mal uvedomiť, že v odbornom vzdelávaní a príprave je spolupráca školy a podniku veľmi dôležitá. Podnik má mať záujem na tom, aby žiaci získali čo najviac odborných vedomostí a zručností už počas stredoškolského štúdia. Len zamestnávateľ, ktorý priloží ruku k dielu, môže so školou vychovať mladých ľudí podľa svojich požiadaviek s okamžitým uplatnením na pracovných pozíciách podľa profesijného zamerania. A toto si uvedomili aj skalickí strojári, ktorým budúcnosť absolventov strojárskych odborov nie je ľahostajná.

Súvisiace články

04.09.2019 16:56

Atrakcie Dňa Ústavy SR v Bratislave

Pri príležitosti 27. výročia slávnostného podpísania ústavy SR premiérom Vladimírom Mečiarom a predsedom parlamentu Ivanom Gašparovičom boli verejnosti sprístupnené reprezentačné priestory Bratislavského hradu. Deň Ústavy SR sa...
13.11.2018 17:11

Národné múzeum v Prahe musíte navštíviť

Koncom októbra 2018 bola sprístupnená pre verejnosť po trojročnej rekonštrukcii budova Národného múzea v Prahe na Václavskom námestí. Plánovaný termín súvisel s významnou historickou udalosťou, nakoľko sme si 28. októbra 2018 ...