Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
04.12.2019 20:17

Koncoročné novinky eTwinning

Koniec kalendárneho roka a bilancovanie celoročnej práce sa premieta vo všetkých firmách, organizáciách či vzdelávacích inštitúciách a inak tomu nie je ani v eTwinningu. V týchto dňoch si učitelia zapojení do tohto projektu, ako i verejnosť, ktorú vzdelávanie prostredníctvom medzinárodných projektov eTwinning zaujíma mohli prečítať, ako program eTwinning vplýva na odborné postupy zapojených učiteľov a ako by mohol zlepšiť služby v oblasti profesionálneho rozvoja, ktoré ponúka. Monitorovacia správa eTwinning obsahuje prehľad hlavných úspechov programu, ako aj oblastí ktoré si vyžadujú ďalší rozvoj prostredníctvom analýzy veľkoplošného prieskumu medzi viac ako 10 000 účastníkmi programu eTwinning.

Výsledky prieskumu eTwinning z roku 2018 a 2019 jasne ukazujú pokračujúci úspech a pozitívny  vplyv programu eTwinning na jednotlivých učiteľov a žiakov. Výsledky však zdôrazňujú aj význam zavedenia certifikátu „Škola eTwinning", ktorý je výborným príkladom toho, ako môžu celé školy profitovať z programu eTwinning. Aktívne propagujú hodnoty a pedagogiku eTwinning, fungujú ako referenčný bod pre svoju miestnu komunitu a predstavujú model pre iné školy. Toto je dôležitý krok, ktorý pomôže zaistiť, aby bol program eTwinning integrovaný efektívnejšie na úrovni celej školskej stratégie. Prieskum tiež dokázal, že eTwinning má pozitívny vplyv na rôzne aspekty v škole, napríklad na budovanie pocitu európskeho občianstva v škole, podpory spolupráce medzi učiteľmi, lepšie medzipredmetové vzťahy, posun žiakov k väčšej schopnosti porozumieť a vyrovnať sa s komplexnosťou multikulturalizmu a spoločenských zmien.

Koncom mesiaca november bol 1305 školám v Európe udelený Európsky certifikát kvality - tu. Tento certifikát dokazuje, že projekty uskutočňované v rámci programu eTwinning dosahujú európske štandardy a sú naozaj kvalitné. Na Slovensku bol takýto certifikát udelený viac než siedmym desiatkam slovenských projektov.

Slovenskí ambasádori eTwinning tiež bilancovali svoju celoročnú prácu na spoločnom pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo 29. a 30. novembra v Žiline. Počas celého roka sa uskutočnilo mnoho vzdelávacích aktivít, webinárov, seminárov, workshopov či elearningových vzdelávaní, národných i medzinárodných podujatí pre učiteľov podporujúcich ich profesionálny rozvoj. Slovenská NSS a ambasádori spoločne pripravujú množstvo zaujímavých vzdelávacích podujatí pre učiteľov zapojených do programu eTwinning aj od nového kalendárneho roka. Učiteľov i žiakov zaiste poteší i nová webová stránka, ktorá im bude slúžiť od polovice budúceho roka.

Nie ste ešte súčasťou komunity eTwinning? Je veľa dobrých dôvodov, prečo by ste sa mali zapojiť do realizácie partnerstva škôl eTwinning a stať sa tak členom tejto európskej komunity.  Pretože okrem nových vedomostí a radosti pri učení eTwinning ponúka bezplatný prístup, zmysel pre komunitu, bezpečné prostredie na vzájomnú spoluprácu partnerov, projekty zamerané na spoluprácu škôl, možnosť profesionálneho rastu pre učiteľov, podporu, šťastných žiakov, žiadnu byrokraciu, uznanie práce učiteľov a pedagógov a v neposlednom rade veľa pozitívnej energie a zábavu v triede.

Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Súvisiace články

06.04.2016 13:15

Žiaci Strednej priemyselnej školy, Ul. Františka Hečku 25, Levice na Olympiáde Technického a vzdělávacího konsorcia p...

Na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach sa 31. marca 2016 konala Technická olympiáda, „Olympiáda Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE.“ Išlo o medzinárodné zápolenie žiakov stredných škôl. Súť...