Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
02.03.2016 09:00

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov a kredity?

Myslíte si, že učitelia sa vzdelávajú a naháňajú kredity len kvôli zvýšeniu platu? A čo tak pozrieť sa na vzdelávanie učiteľov z inej strany. Áno, sú učitelia, ktorým ide len o kreditový príplatok, ale nehádžme všetkých do jedného vreca. Sú aj takí, ktorí chcú profesionálne rásť a vzdelávať sa pre potreby pedagogickej praxe aj napriek tomu, že kredity za svoje vzdelávanie dávno získali. Niektorí učitelia kreditové príplatky majú a vzdelávajú sa ďalej, lebo zistili, že bez inovačných metód vo vyučovaní to jednoducho nepôjde. Absolvujú vzdelávacie programy, na ktorých získajú potrebné vedomosti a zručnosti k efektívnej pedagogickej činnosti a k zvýšeniu kvality ich pedagogickej práce.

Mnohé vzdelávacie programy pre učiteľov sú nastavené tak, že je možné za ne získať kredity. Sú však aj také, ktoré si učitelia vyberajú nie kvôli kreditom, ale kvôli obsahovému zameraniu s cieľom získať potrebné zručnosti v rôznych metódach vyučovacieho procesu a vytvorenia optimálnych podmienok pre vyučovací proces. Na druhej strane je potrebné získať určitý počet kreditov, aby sa učiteľ mohol prihlásiť na atestačné skúšky. Pri tých o kredity príde. Potom sa vzdeláva ďalej, aby mohol využiť to, čo kreditový systém ponúka. A prečo nie? Pokiaľ má učiteľ možnosť rásť kariérne a zároveň si zvýšiť plat kreditovým príplatkom, prečo by to nemal využiť?

Ale teraz si predstavte, že sú učitelia s II. atestáciou a maximálnym kreditovým príplatkom. Pritom majú 100 kreditov, lebo v rámci svojej pedagogickej činnosti potrebovali absolvovať vzdelávacie programy, za ktoré im boli priznané kredity. Do dôchodku majú okolo 20 rokov a už nemajú možnosť kariérne rásť. Potom rozmýšľajú, že by mohla byť napríklad aj III.atestácia. Veď, čo budú robiť do dôchodku? Šikovný učiteľ dokáže v krátkom čase získať maximum z nastaveného systému kreditového vzdelávania. Zatiaľ čo niektorí si povedia, dosiahol som, čo som chcel, druhí pozerajú dopredu a robia maximum, aby nezakrpateli vo svojej pedagogickej práci. Najhoršie je, keď si učiteľ v určitom veku povie, že on už nemusí absolvovať nič. Zabúda však na to, že stojí pred žiakmi, ktorých má vychovávať a vzdelávať. Odrazu zistí, že vyučovacie hodiny sú pre žiakov nudné a nezaujímavé. Potom behá po kabinetoch a sťažuje si kolegom, čo má s tými žiakmi robiť, ako ich má zaujať a čím zvýšiť ich aktivitu počas vyučovacích hodín. A to je fáza, do ktorej sa nechce dostať nikto z učiteľov. Preto je potrebné si uvedomiť, čo pedagogická práca vyžaduje, čo potrebuje učiteľ a čo žiak.

Súvisiace články

06.12.2018 11:44

CAVILAM a France Langue: kurzy pre učiteľov francúzštiny vo Francúzsku

V rámci projektu Erasmus+ sme sa v júli 2018 zúčastnili kurzov pre učiteľov v školiacich strediskách  CAVILAM vo Vichy a France Langue v Nice. Chceme sa podeliť o naše skúsenosti a možno aj pomôcť  našim kolegom francúzštinárom...
18.03.2019 08:21

Miléniová Petržalka

Dňa 13. 03. 2019 bola pre verejnosť slávnostne sprístupnená v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici výstava Miléniová Petržalka mapujúca roky 2001-2018. Na jej tematickej koncepcii sa podieľal kolektív ...