Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
23.03.2016 18:45

Korene úspešnosti, charakter a silné stránky osobnosti

Veríte, že minulosť ovplyvňuje budúcnosť? Poznáte tú formulku, „prostredie formuje aj deformuje“. Pozitívna psychológia ale verí, že životné okolnosti nás ovplyvňujú len z 10% . Zvyšok je v rukách genetiky a predovšetkým vlastného, cieleného správania. Existuje 24 pozitívnych silných stránok osobnosti, ktoré sú zaradené do 6 základných kategórií. Existuje však jedna, ktorá výraznym spôsobom odlišuje úspešných študentov od neúspešných. Nie je to IQ, ani talent, ani sociálna inteligencia. Je to tzv „grit“ – vytrvalosť a schopnosť prekonávať prekážky z dlhodobého hľadiska.

Veríte, že minulosť ovplyvňuje budúcnosť? Poznáte tú formulku, „prostredie formuje aj deformuje“. Pozitívna psychológia ale verí, že životné okolnosti nás ovplyvňujú len z 10% . Zvyšok je v rukách genetiky a predovšetkým vlastného, cieleného správania. Profesor Seligman, hlavná postava pozitívnej psychológie zároveň tvrdí, že „zážitky z detstva“ sa preceňujú.

Devätnástne a dvadsiate storočie sa v oblasti sociálnych vied nieslo výrazne v duchu toho, že prostredie a okolnosti života poskytujú lepšie vysvetlenie nesprávneho ľudského správania ako samotný charakter človeka a jeho schopnosť zodpovedne si riadiť život sám . Človek sa stal akýmsi „nástrojom minulosti“, ktorá determinovala jeho budúcnosť. Vytvorilo sa presvedčenie, že cieľom sociálnych a príbuzných vied je ovplyvňovať predovšetkým situácie, či prostredie. Inak povedané, ak chceme žiť lepší život, musíme zmierňovať okolnosti, prostredie, ktoré spôsobujú zlé správanie.

Naša pozornosť sa aj "vďaka“ tomu silno upriamila na „to zlé, chybné“ okolo nás. Cieľom bolo zavčasu identifikovať problémy a potom pôsobiť buď preventívne alebo intervenčne a odstraňovať, či naprávať následky.

Moderná psychologická veda ale tvrdí, že toto vnímanie je z len z časti správne. Na svoju podporu poskytuje množstvo faktov. Ako sa napríklad uvádza v knihe „Opravdové štestí“, vedci začali približne pred päťdesiatimi rokmi hľadať dôkazy deštrukčných účinkov nepriaznivých udalostí v detstve na dospelého človeka. Niektoré dôkazy sa objavili. No neboli také rozsiahle ako sa očakávalo. Ukázalo sa napríklad, že ak ste najstarší zo súrodencov, vaše IQ bude vyššie, ale len o bod. Pokiaľ sa vaši rodičia rozvedú, bude to mať mierne rušivé účinky na neskoré detstvo a adolescenciu. Problémy sa však vekom minimalizujú a v dospelosti sa nedajú takmer odhaliť.

Mnohé štúdie dokazujú, že dopad životných okolností MÁ ale len MALÝ vplyv na kvalitu života v dospelosti. Istým spôsobom to znamená aj to, že ospravedlňovanie životných či iných neúspechov a zvaľovanie viny na rodičov, školu, nedostatok peňazí, zlé podmienky atď. nie je na mieste. (Chcem zdôrazniť, že netvrdím, že to nemá žiaden vplyv. Len tvrdím, že existuje aj „B“)

Čo nás teda formuje? Čo ovplyvňuje kvalitu nášho života?

Výskumy ukazujú, že kľúčová je vlastná interpretácia udalostí. Či sa teda k situácii postavíme sebadeštrukčne, zúfalo, necháme sa unášať vírom negatívnych udalostí a tak sa dostaneme do „špirály“, ktorá nás bude ťahať dolu alebo zaujmeme postoj - „všetko zlé je na niečo dobré.“ Mnohí ľudia majú tento postoj prirodzene v sebe, u iných je to ťažšie. Pozitívne ale je, že sa to dá naučiť!

Nemenej dôležitý je charakter človeka a jeho vlastnosti ako napr. schopnosť prekonávať prekážky, sebakontrola, vďačnosť, optimizmus, zvedavosť, nadšenie, sociálna inteligencia atď. Pozitívna edukácia veľmi intenzívne pracuje s pojmamy ako charakter, či charakterové silné stránky. Existuje 24 pozitívnych silných stránok osobnosti, ktoré sú zaradené do 6 základných kategórií (múdrosť a poznanie, odvaha, láska a ľudskosť, spravodlivosť, zmierlivosť, transcendencia). Angela Duckworth, psychologička, učiteľka a vedkyňa uvádza, že existuje jedna silná stránka, ktorá výraznym spôsobom odlišuje úspešných študentov od neúspešných. Nie je to IQ, ani talent, ani sociálna inteligencia. Je to tzv. „grit“ – vytrvalosť a schopnosť prekonávať prekážky z dlhodobého hľadiska, jednoducho „beh na dlhé trate.“

Nesmieme zabudnúť aj na potrebu upriamiť pozornosť na pozitívne emócie (radosť, vďačnosť, láska, nádej, hrdosť, inšpirácia, očarenie, záujem, úcta) a pozitívne udalosti.

Existuje veľmi jednoduché cvičenie , ktoré sa volá „Tri dobré veci“. Ja ho dávam niektorým žiakom alebo aj triedam, ak pracujeme s témou „šťastie a osobný rozvoj“. Zadanie znie: „ Každý večer, si počas jedného alebo dvoch týždňov (niekto to robí dlhodobo), píšte do denníka, na papier, do počítača – ako uznáte za vhodné, tri dobré veci, ktoré sa vám počas dňa stali. Môžu to byť maličkosti. Nielen veľké veci. Môže to byť čokoľvek, čo vnímate dobre, čo Vám urobilo radosť. Napr. dobrý rozhovor s kamarátom, dobrá známka, tréning, krúžok........ Zároveň napíšte, ako ste VY SAMI prispeli k tomu, že sa táto „dobrá vec“ stala.“ Cieľom aktivity je upriamiť pozornosť na dobré udalosti počas dňa a uvedomiť si, že aj aj keď máme „deň blbec“, nie je to až také zlé. Dobré veci sa dejú, len ich musíme rozpoznať. Druhým cieľom je uvedomiť si, že „dobré veci“ sa nedejú „len tak“. Človek má vždy možnosť voľby. V prípade žiakov, ak si napríklad napíšu, že dobrou vecou dňa bola dobrá známka, tak väčšinou dopíšu, že ju dostali kvôli tomu, že sa učili. 

V pozitívnej psychológii sú pojmy ako zodpovednosť a slobodná vôľa jedny z kľúčových.

Pozitívna psychológia, ktorá je základom pozitívnej edukácie (viac na http://www.ucn.sk/ucitelia/je-mozne-ucit-stastiu-na-skole) hovorí, že prostredie vieme zlepšiť nielen tým, že odstránime škodlivé okolnosti ale aj tým, že sa budeme snažiť identifikovať a následne formovať charakterové vlastnosti človeka.

Zaujímavé videá: 

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_the_key_to_success_grit

https://www.youtube.com/watch?v=U3nT2KDAGOc

 (K druhému videu je možné cez "Nastavenia" dať slovenské titulky)

 

 

Súvisiace články

04.12.2020 19:32

Petržalské hájovne

Petržalské hájovne predstavujú nezvyčajný unikát jednej z najvyhľadávanejších bratislavských mestských častí. Svojím spôsobom dokumentujú svedectvo kultúrno-historickej pamäti obyvateľov sídliska(v nedávnej minulosti vidieckej ...