Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
05.11.2020 12:19

Koronové vzdelávanie

Aj napriek tomu, že je začiatok novembra, mnohým sa môže zdať, že sme sa vrátili späť  do obdobia marca či apríla. V niečom je to iné, v niečom identické, avšak v mnohých veciach sú si tieto obdobia podobné. Prišli sme o plnotučný život, na ktorý sme boli doteraz zvyknutí. Opäť zažívame obmedzenia, ktoré majú chrániť naše zdravie a mnohým tiež klesá index životnej spokojnosti. Zúžil sa náš sociálny svet. Pandemická kríza sa nevyhla ani nášmu školstvu. Otriasla povedal by som základmi „kamennej školy" a nastavila tak zrkadlo nášmu školstvu. Rovnako nastolila výzvu transformácie školského systému. Jednoducho povedané, COVID-19 nás zastihol nepripravených – školopovinných i tých skúsenejších. Zmenili sa pracovné podmienky pre učiteľov a taktiež aj ich profesijná identita či návyky. No na druhej strane priniesla  so sebou možnosť naučiť sa  nanovo siahnuť za hranice vlastného „Ja". V tejto špecifickej situácii preto záleží od každého učiteľa, koľko do neosobnej virtuálnej komunikácie vloží srdca, koľko svojich emócií, pretože žiaci/študenti nepotrebujú iba štatistické a encyklopedické údaje, ale najmä porozumenie, empatiu a osobné kontakty. A vďaka silnej/dobrej ruke učiteľa zvládnu čokoľvek. Môžu prekonať samých seba a zdolať aj ten najväčší vrchol, hoci len vytvorený zo vzorcov či gramatických poučiek, alebo prekonať neprekonateľné. Preto som vďačný mnohým našim pedagógom, majstrom a vychovávateľom  SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, ktorá je súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP na Mokrohájskej 1 v Bratislave  za ich kvalifikovanú participáciu na vzdelávaní v týchto náročných podmienkach. Pretransformovať beznádej na nádej a ponúknuť pozitívnu víziu našim žiakom nie je jednoduchý cieľ.  Súhlasím s názorom, že uvedené problémy v súčasnej koronadobe môžu byť  dobrým analytickým materiálom pre naše školstvo. Spomínaná koronakríza však priniesla aj niekoľko pozitív, napr. zručnosti a postupy pre dištančné vzdelávanie, povzbudenie kreativity u niektorých učiteľov, zrkadlo o pripravenosti odpovedať na nové výzvy. Ja osobne som toho názoru, že kultivovať osobnosť žiaka  sa dá len v kontexte reálnych sociálnych vzťahov. Je až neuveriteľné či frustrujúce, o koľko podnetov pre učenie dištančnou formou prichádzame.