Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jana Hollá
05.12.2017 10:27

Krajské kolo XIX. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve na Strednej odbornej škole v Tlmačoch

 „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ jednoducho povedané ZENIT, je súťaž určená žiakom stredných škôl. Jej cieľom je rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Dňa 29.11. 2017 na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch prebehlo krajské kolo už 19. ročníka tejto súťaže, ktorej  úlohou je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ v oblasti strojárstva.  Súťaže sa zúčastnilo celkovo 26 žiakov z 12-tich stredných škôl NSK.

Súťažiaci si preverili svoje vedomosti v teoretickej časti a zručnosti v praktickej časti v štyroch kategóriách. Kategória A bola určená pre žiakov stredných priemyselných škôl. Praktická časť obsahovo zahŕňala pevnostné výpočty, technologické postupy a spracovanie technickej dokumentácie pomocou CAD systémov. Kategória B1 je zameraná na overenie praktických zručností žiakov stredných odborných škôl pri strojovej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Kategória B2 je zasa zameraná na overenie praktických zručností pri ručnej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Kategória C je relatívne nová kategória a do súťaže ZENIT v strojárstve bola zaradená len druhý rok. V tejto kategórii preukázali súťažiaci svoje praktické zručnosti vo výrobe súčiastky pomocou technológií CNC.

Po celodennej námahe, predsedníčka krajskej komisie Ing. Renáta Kleinová vyhlásila výsledky v jednotlivých kategóriách:

Kategória A:

1. miesto: Peter OZSVALD, Stredná priemyselná škola Komárno

2. miesto: Adam SZENDI, Stredná priemyselná škola Komárno

3. miesto: Peter DRAPÁK, Stredná priemyselná škola Levice

Kategória B1:

1. miesto:  Andrej SOJKA, Stredná odborná škola technická Šurany

2. miesto:  Adam ŠABO, Stredná odborná škola technická Zlaté Moravce

3. miesto:  Filip ČENTÉŠ, Súkromná stredná odborná škola polytechnická Nitra

Kategória B2:

1. miesto:  Jaroslav HORŇÁČIK, Súkromná stredná odborná škola polytechnická Nitra

2. miesto:  Ľubomír HORKA, Súkromná stredná odborná škola polytechnická Nitra

3. miesto:  Jakub KURUC, Stredná odborná škola technická Tlmače

Kategória C:

1. miesto:  Tomáš SZÁRAZ, Stredná odborná škola technická Tlmače

2. miesto:  Erik TARIŠKA, Stredná odborná škola technická Tlmače

3. miesto:  Adrián PAPP, Stredná priemyselná škola Komárno

Všetkým víťazom gratulujeme a držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v dňoch 20.- 22. marca 2018 na Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne.

Súvisiace články

08.06.2015 14:00

Súkromné telefónne čísla

Školy už majú svoje webové stránky a na nich zoznamy svojich učiteľov či aj s fotografiami alebo bez.