Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
03.06.2019 13:34

Krása pre ženu stvorená

V dňoch 22.03.- 29.09.2019 je inštalovaná v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave etnografická výstava s názvom Krása pre ženu stvorená. Hlavnou kurátorkou odborného podujatia je folkloristka Eva Dudková. Podujatie podporili aj mediálni partneri RTVS, Pravda, Rio Fresh, TASR, INBA: Programový infoservis.

Výstavné podujatie prezentuje jednotlivé odevné súčiastky, doplnky z jednotlivých regiónov Slovenska napr. Záhorie a oblasť Myjavskej pahorkatiny, Orava, Spiš, Šariš, Podpoľanie, Podunajsko, Tekov, Gemer a Malohont, Novohrad, Zemplín, Abovsko-turnianska oblasť a pod. K významným tradičným odevným doplnkom patria spodné, smútočné a pracovné čepce a party s rozličnými ornamentmi(jablko, tulipán, orol) datujúce sa do obdobia začiatku 20.storočia. Spomínané odevné doplnky sa odlišujú v spôsobe spracovania motívov technickými postupmi najčastejšie pomocou strojovej čipky(napr. lokalita Norovce okres Topolčany) alebo ručnou prácou väčšinou háčkovaním(Blatnica). K pozdvihnutiu povedomia o tradičnom ľudovom odeve 20.storočia prispeli i aktivity Skalického výšivkárskeho družstva špecializujúceho sa na predaj dámskej bielizne, detského oblečenia a ženských čepcov. V centre pozornosti pútavej výstavy stoja aj vzácne fotodokumentačné snímky z obdobia 30. rokov 20.storočia s tematikou tradičného ľudového odevu od fotografa, filmára Karola Plicku(Žena v čepci Bardejov, Matka s dcérou Lešť, Žena s krčahom Čajkov) a etnografa, publicistu Pavla Socháňa(Matky s deťmi v ľudovom odeve Prenčov, Ženský ľudový odev Stankovany). Ľudový odev je verným odrazom zaužívaných spoločenských hodnôt v skúmanom období. Od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia evidujeme výrazný ústup v tradičnom odievaní, čo súvisí s prudkým rozvojom modernizácie a urbanizácie. Výstava vystihuje do detailov premeny slovenského ľudového odevu a jeho súčiastok v období od prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov dvadsiateho storočia, ktoré do istej miery súviseli s vtedajšími sociálnymi a kultúrnymi podmienkami.

Súvisiace články

04.01.2019 11:37

Ako pristupovať k učeniu?

Nie je učiť ako učiť. Aj správny prístup k učeniu ovplyvňuje výsledky a výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu. Naši žiaci sa chcú učiť, ak pristupujeme k učeniu tak, ako očakávajú pred vyučovacími hodinami.
17.05.2017 08:00

9.ročník celoslovenskej súťaže Zahrajže nám píšťalôčka priniesol mnoho milých prekvapení

Dejiskom Celoslovenskej súťaže v hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou Zahrajže nám píšťalôčka boli Nové Zámky. Organizátorom súťaže,ktorá prebehla dňa 5. mája 2017 v Dome kultúry bolo združenie VDAM.