Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
23.05.2018 13:54

Krásy Štajerska

Štajersko je druhou najväčšou spolkovou republikou Rakúska, ktorá je situovaná v juhovýchodnej časti krajiny. Preslávili ju povestné Alpy, diatonické harmoniky, nájdeme tu množstvo prekrásnych miest s cenným historickým, kultúrnym či prírodným potenciálom. Región Štajersko je významným dejiskom rôznych klenotov tradičnej ľudovej kultúry Rakúska. Právom mu patrí titul zeleného srdca Rakúska.

Graz kolíska Štajerska

 

    Hlavným mestom Štajerska je Graz, v ktorom sa nachádzajú viaceré vedecké inštitúcie s kultúrno- historickým zameraním, plniaci status akejsi bašty viacerých architektonických dominánt. Najskvostnejším symbolom mesta je Zámocký vrch s Hodinovou vežou a pevnosťou datujúcou sa do obdobia deviateho storočia.  Pôdorys mesta Graz lemuje rieka Mur.

Mesto Graz je od Bratislavy vzdialené asi tri hodiny po diaľničnom koridore smerom na Taliansko. Historické centrum mesta bolo zapísané v roku 1999 do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2003 sa Graz stal  hlavným mestom európskej kultúry.

V rámci exkurznej prehliadky doporučujeme každému turistovi vidieť Zbrojnicu, ktorá je  situovaná priamo v historickom centre mesta, mimochodom sídli v nej múzeum ručných zbraní a ostatných zbraní vojenskej techniky(napr. brnení, mečov...). Expozícia zbraní sa rozkladá na  niekoľkých poschodiach, ich konštrukcia pozostáva z drevených podláh  a strechy budovy sú  pokryté  drevenými trámami.  V blízkosti múzea sa nachádza anglický park so sochami najvýznamnejších hrdinov mesta. V centre mesta konkrétne pri rieke Mur máme možnosť zahliadnuť aj Dom umenia, ktorý je dielom renomovaných britských architektov, pripomínajúci tvar lochnesskej príšery. Moderná stavba reprezentuje tvorbu dnešných všestranne zameraných umelcov a poukazuje prostredníctvom atypických umeleckých diel na  špecifický prienik komunikácie národa s okolitým svetom. Na Hlavnom námestí je situovaná Mestská radnica, ktorej história siaha do 16. storočia. V minulosti priestory radnice slúžili na policajné účely, okrem iného zgrupovali sa v nej aj väzni. V súčasnosti stavba Radničného domu sa pýši neoklasicistickými slohovými prvkami. V strede Hlavného námestia návštevník má možnosť zhliadnuť fontánu arcivojvodu Jána so sochou. V blízkosti námestia sa rozprestiera baroková stavba s plastickou reliéfnou výzdobou Dom Luegga, ktorá bola postavená na prelome 15. a 16. storočia. Akousi stredovekou výnimočnosťou sa vyznačuje aj Palác Sturkh patriaci zámožnej obchodníckej rodine. O ich nábožnosti svedčí aj inštalovaná socha Panny Márie. Krištofov meštiansky dom nesie meno svätca Krištofa, ktorý žil v treťom storočí. Na prednom štíte sa vypína freska sv. Krištofa.

V Grazi sídli aj Národopisné múzeum, ktoré je situované na troch poschodiach domu, mapuje významné javy obyčajovej či  materiálnej kultúry. V rámci materiálnej kultúry sa snaží vystihnúť regionálne špecifiká ľudových odevov a zmeny v ľudovej architektúre. V Grazi má návštevník možnosť vidieť aj Diecézne múzeum, Univerzálne múzeum Joanneum s bohatými vedeckými zbierkami, Múzeum zámkov, kľúčov a železného umenia. Zo sakrálnych pamiatok odporúčame každému turistovi vidieť Kostol Panny Márie Pomocnice, Katolícky kostol sv. Andreja a  Františkánsky kláštor.  

Etap Hotel

 

Dvojhviezdičkový Etap Hotel je vzdialený od historického centra asi 5 minút chôdze. Návštevníkom sú k dispozícii trojlôžkové izby, ktoré majú aj jednotlivé sociálne zariadenia a technické príslušenstvo(napr. televízia, pripojenie na WIFI zónu). Jednotlivé izby sú od seba oddelené umakartovými porcelánovými stenami, čo je veľkou nevýhodou, pretože počuť hluk šíriaci sa z okolitých izieb. V noci sa taktiež pravidelne ozýva ruch z okolitých diskoték.  Čo sa týka stravovania hotel spravidla poskytuje iba polpenziu, čiže  raňajky, pri ktorých sú  servírované ubytovaným hosťom švédske stoly. Každý sa môže najesť dosýta, koľko len chce.

Univerzita Graz

 

Univerzita v Grazi je jednou z najväčších inštitúcií v Rakúsku. Grazu právom patrí titul mesta študentov, ktorí sem prichádzajú z rôznych kútov Európy. Jednotlivé univerzitné  inštitúty  podnecujú  partnerskú kooperáciu so zahraničím prostredníctvom rôznych výskumných projektov. V rámci výmenného pobytu študenti sem prichádzajú asi na štyri mesiace, veľmi dôležitá pri výbere je znalosť nielen nemčiny, ale aj angličtiny, čo som pocítil na vlastnej koži pri bežnej komunikácii.

Súčasťou univerzity je aj Inštitút etnológie a kultúrnej antropológie, ktorý sme taktiež navštívili. Jeho študenti sa orientujú na tradičné odborné oblasti ako zvyky, bývanie, stravovanie, odievanie, výskum ľudovej nábožnosti, novšie skúmajú problémové okruhy typu rodové štúdiá a životný štýl. Dávajú ich do kontextu s každodennou kultúrou v poindustriálnej spoločnosti, taktiež s urbánnou kultúrou, ktorá priťahuje najmä pozornosť cudzincov zo zahraničia.

Zámok Eggenberg 

 

Zámok Eggenberg bol postavený v sedemnástom storočí kráľom G. P. de Pomisom. Architektonický komplex pripomína vzor španielskeho Escorialu. V interiéri zámku  sme mali možnosť vidieť poľovnícke múzeum, reprezentačné sály s prekrásnymi obrazmi reflektujúcimi astronomické javy, ale aj  rozličné druhy umení, či miestnosti s originálnym vybavením zo 17. a 18. storočia. V zadnej časti zámku  je situované Múzeum mincí, konkrétne daná  expozícia  má názov Universalmuseum. V exteriéri zámku sa nachádza divoký park so zbierkou rímskych kameňov,  po ktorom sa prechádzajú biele pávy- albíni.

Fakultatívne výlety do okolia

 

Z Grazu máme možnosť spraviť si pekný výlet aj do rezervácie ľudovej architektúry Stübing. Ide o skanzen, ktorý ponúka množstvo hospodárskych stavieb( napr. sýpky, maštale, stodoly), obytných stavieb(tradičné domy roľníkov) a kamenné domy s drevenými terasami. Pri prehliadke sme zazreli sakrálne stavby konkrétne drevené kaplnky. Asi 65 km od Grazu sa nachádzajú termálne kúpele Bad Blumau, postavené v secesnom architektonickom štýle, ktoré sú veľmi vyhľadávané z hľadiska návštevnosti. Miestečko si na prvý pohľad zamilujete neobyčajnou atmosférou, prekrásnym čistým prostredím a farebnými budovami. Rakúsky maliar a sochár Friedensreich Hundertwasser  vdýchol kúpeľnému areálu neobyčajné čaro, vo svojej scenérii uplatnil prírodné prvky na báze harmónie, pretože sám bol šíriteľom pozitívnej nálady a radosti zo života. Stavby spomínaného rakúskeho maliara sú špecifické zatrávnenými strechami, výsadbou stromov na balkónoch, vo svojej tvorbe sa vyhýbal pravým uhlom, pretože podľa neho do prírody nepatria.