Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: zsrabcice
21.03.2018 10:24

Kriticky@logicky

Nadácia Orange prostredníctvom grantovej výzvy e-školy pre budúcnosť pomáha v školách vzdelávať a viesť detí k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne. Projektové aktivity "Kriticky@logicky", priniesli vytvorenie a implementáciu nových pedagogických postupov v oblasti bezpečného správania sa, a to nielen vo virtuálnom svete, ale aj v práci s rôznymi zdrojmi informácií.

Problematika bezpečného správania sa detí na internete, a s tým súvisiaca schopnosť kriticky myslieť a správne vyhodnotiť informácie je veľmi dôležitá, jej podcenenie má priamy vplyv na ohrozenie komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, a to napríklad aj  zvýšenou hodnotou  týchto rizikových faktorov: negatívne sebahodnotenie dieťaťa, sklony k agresívnym reakciám, neschopnosť primerane zvládať negatívne emócie, hyperaktivita, neurotické prejavy, citová deprivácia, poruchy správania, nedostatok schopnosti čeliť tlaku vrstevníkov, slabé sociálne kompetencie.

Projekt kriticky@logicky sa zameriava na znižovanie ohrozenia mládeže prostredníctvom práce s triedou (triednym kolektívom) ako sociálnou skupinou. "Trieda" vstupuje do života dieťaťa od ranného detstva a stáva sa súčasťou jeho života. Realizácia projektu prebieha v kooperujúcich skupinách žiakov. Každá skupina žiakov pracuje s originálnymi tabuľkami: "Rozhoduj sa správne", pomocou ktorých vyhodnocujú dôveryhodnosť informácií z rôznych internetových zdrojov a z rôznych tematických oblastí.

Súčasne prebieha v skupinách žiakov cielený rozvoj schopností, ako sú: formulovanie názorov, a to prostredníctvom najmodernejších pedagogických techník (Marzano: Classroom Management that Works, Thouless: Straight and Crooked Thinking), rozvoj schopnosti "vcítiť sa" - riadené objavovanie, asertívna diskusia, rozvoj schopnosti vytvoriť si vlastnú presvedčovaciu stratégiu k presadeniu zdravého životného štýu a k jeho uchovaniu.

Žiaci  absolvovaním systematickej práce, v rámci projektových aktivít, dokážu zmeniť nevhodné postoje v rôznych oblastiach života a vytvoriť si kvalitný hodnotový systém.

Projekt: Kriticky@logicky podporila Nadácia Orange v grantovej výzve e-školy pre budúcnosť 2017/2018.

Súvisiace články

15.10.2019 18:35

VSTUP na Maker Faire bude PRE ŠKOLY ZDARMA

Najväčšia svetová prehliadka inovácií a kreativity Maker Faire prichádza po prvýkrát na Slovensko. Výstava, ktorej hlavnou témou je tvorivosť, je určená pre  deti, dospelých i seniorov hľadajúci aktívnu zábavu, užitočné zručnos...
05.02.2018 10:28

Poďme spolu začať zmenu!

Amnesty International Slovensko spúšťa nový vzdelávací projekt Start the Change!, ktorý sa zameriava na zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód a tém týkajúcich sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja do vyučovania na školách.
30.03.2018 08:50

Vzdelávajme pre potreby trhu práce

S výučným listom sa nestratíš, skôr uplatníš a nemusíš myslieť na to, že by si nenašiel zamestnanie. Ale aj učebný odbor treba vyberať podľa požiadaviek trhu práce. Existuje zoznam tzv. nedostatkových učebných odborov.