Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
08.10.2019 16:50

Kultúrne klenoty Hudobného múzea

Hudobné múzeum predstavuje neodmysliteľnú zložku Slovenského národného múzea(ďalej SNM) v Bratislave. Sídli na Žižkovej 18 v prízemných priestoroch historickej budovy(tzv. Brämerova kúria) nachádzajúcej sa len pár krokov od prominentnej mestskej štvrti Zuckermandel. Je pozoruhodné svojimi dobovými exponátmi, bohatými faktografickými popismi a zvukovými nahrávkami( gitara, tambura) demonštrujúcich krásu hudobného umenia v pravom slova zmysle.

Múzejná expozícia prezentuje jednotlivé typy strunových nástrojov gitarového typu. Prvá zmienka o gitare v Európe ( objavila sa pod etymologickým názvom kytara) pochádza z Utrechtského žaltára z roku 860. V rámci výstavy mimoriadna pozornosť je venovaná rezofonickej gitare, ktorú skonštruovali legendárni bratia John a Rudolf Dopyerovci pod názvom Dobro( odvodený od slov Dopyera/Brothers) koncom dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia v USA. Išlo o slovenských rodákov zo Záhoria, ktorí emigrovali do Ameriky v roku 1908 kvôli lepším pracovným podmienkam. V zámorí skutočne dosiahli veľkolepý úspech. Gitary Dobro našli bohaté uplatnenie v country a v bluegrassovej hudbe. Podnikateľ John Dopyera neskôr participoval aj na návrhu výroby experimentálnej mandolíny a lap havajskej gitary s odkladacou priehradkou. Havajská gitara bola ladená prstovou technikou hrania. Koncom 19. storočia portugalskí imigranti priniesli na ostrovy gitaru Viola amarantina a ukulele Viola braguesa. Gitara predstavuje dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva USA. V súvislosti s rozvojom komercializácie získala patričný punc modernity. Postupne sa rezofonické gitary v priebehu vývoja technicky zdokonaľovali vzájomnou kombináciou pavučinovej kovovej kobylky a výrobou korpusu z dreva pri jednokuželovom rezonátore. Neskôr sa zvuk rezofonickej gitary zosilnil prostredníctvom vibrujúcej membrány, ktorú objavil G. Beauchamp. Taktiež neskôr sa do popredia dostalo dnes už známe mechanické a elektrické zosilnenie. Medzi najvýznamnejšie značky, ktoré figurovali v súvislosti s výrobou rezofonických gitár vo svete patria National Reso-Phonic Guitars, Gibson a Saga Musical Instruments. Významným centrom výroby hudobných nástrojov v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia bolo v USA mesto Chicago, kde sídlila aj  manufaktúra. Na území Čiech v Prahe mala filiálne pôsobisko aj americká firma Amistar špecializujúca sa na výrobu a distribúciu spomínaných typov hudobných nástrojov. Výdobytky hudobného umenia sú prezentované v sklenených vitrínach. V sklenených vitrínach nájdeme fonografické valce(fonograf bol vynájdený koncom 19. storočia T. A. Edisonom, jeho vynález spočiatku spôsobil pokles tradičného hudobného života na vidieku), kolofóniu(1920), sordino(1920), elektroakustickú gitaru Fénix od výrobcu Younga Changa(1980), džezovú gitaru Gibson(1950), bendžo(1960), ukulele Neapol(1940), slávikovú vitaru od Aloisa Kubescha z Bratislavy(1912). V ďalších vitrínach sú umiestnené strunové nástroje konkrétne ide o gitary napr. bisernica od autora J. Hlawsu z roku 1900 z Viedne, luby od Františka Bočeka z roku 1925, tamburaši prim a pod. Tamburášske kapely sú dodnes živé na Ponitrí(mesto Šurany) a na Podunajsku(Čunovo), kde sa usporiadajú aj rôzne festivaly.

             

Prehliadka expozície prispela k rozšíreniu obzoru vedomostí účastníkov z oblasti dejín a estetiky hudobného umenia. Veľká vďaka patrí jej kľúčovým tvorcom, autorom, organizátorom, ale aj kurátorke Hudobného múzea Mgr. Monike Kojdovej, ktorá nás sprevádzala po objekte a uviedla nás do problematiky prostredníctvom výstižného lektorského výkladu.

              

Súvisiace články

05.05.2016 14:30

Keď je toho na mňa priveľa

Prvé roky vo funkcii riaditeľky strednej školy boli pre mňa školou manažérskeho života. Stále sa mám čo učiť. Dôležité je obklopiť sa správnymi ľuďmi a nepodľahnúť neprofesionálnemu nátlaku. Vlastná intuícia, zdravý rozum a poh...
09.10.2016 13:00

Rozvoj duálneho vzdelávania v strojárskej výrobe

Skalickí strojári jednoznačne vedia, čo potrebujú žiaci pre svoje budúce povolanie. V zavádzaní systému duálneho vzdelávania patria k špičke na Slovensku, napredujú v úzkej spolupráci s partnerským podnikom Schaeffler Skalica, ...