Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Učiteľské noviny
26.02.2017 19:15

Kultúrne poukazy 2017

Už v minulosti nastali v distribúcii kultúrnych poukazov zvláštne javy....

15. fenruára 2017 som dostal e-mail, odpsielateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Dozvedel som sa informáciu (dosť ma rozčúlila), že z dôvodu prebiehajúceho verejneho obstarávania na tlač a distribúciu kultúrnych poukazov, tieto budú doručované na školy v priebehu mája 2017. Naša škola má dohodnutú návštevu viacerých podujatí, divadelné predstavenia, výchovné koncerty už od marca 2017. Rátali sme možnosťou využitia kultúrnych poukazov na vyplatenie uvedených akcií. Žiaľ, okrem skutočnosti, že bol v tichosti zredukovaný počet kupónov na kultúrnych poukazoch zo šiestich na štyri, ministerstvo oberá žiakov aj o možnosť využitia KP v tomto kalendárnom roku. Využiť ich od mája do maximálne novembra 2017???? Obávam sa aj skutočnosti, že naši maturanti odídu zo školy bez kultúrnych poukazov..... Za tento stav je niekto zodpovedný, niekto zanedbal svoje povinnosti, neakceptujrem dôvod omeškania, dôvodom nemôže byť verejné obstarávanie na tlač a distribúciu, tu je prešvihnutý termín. Ak by bol naozaj na vine legslatívny predpis 343/2015 Z.z., potom je nám na nič, nebudeme môcť nakupovať, nebudeme môcť obstarávať tovar ani služby, nebudeme môcť nič...... Ospravedlňujem sa za svoje slová, momentálne som veľmi rozhorčený....

 

Súvisiace články

28.07.2017 07:30

S angličtinou to myslia vážne

Obchodná akadémia v Šuranoch počas týchto prázdnin prišla s novinkou: usporiadať pre budúcich prvákov prípravný kurz anglického jazyka.
26.01.2016 18:15

Záleží nám na odbornosti pedagógov

Učiť na strednej odbornej škole strojárskeho zamerania nie je jednoduché z dôvodu modernizácie strojárskej výroby. Rýchly rozvoj strojárskej výroby vedie pedagógov k štúdiu, rozvoju vedomostí a zručností, vzdelávaniu v oblasti ...