Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: zsrabcice
01.10.2019 11:28

Kultúrno-osvetový program: Kalina v leše – od šoltýsa Ramzu po súčasnosť.

Žiaci ZŠ s MŠ Rabčice, ktorí sú členmi detského folklórneho súboru Kašunka nacvičili nový program, ktorý približuje celý proces vzniku goralskej obce Rabčice, a to prostredníctvom najstarších goralských piesní spojených s inscenáciou života v obci v 17. storočí. Pieseň Kalina v leše, zaspievali tak,  ako  by ju spieval šoltýs Ramza. Pieseň „Na Boře", ktorá  je spojená s prezentáciou života v18. storočí, hovorí o tom, aké bolo náročné pestovanie ľanu, hlavnej suroviny pre obživu ľudí, a táto pieseň  bola  hlavnou znelkou programu.  

K tomuto obdobiu života obce patria ďalšie pesničky, ktoré postupne  ukazujú  dávny život  a približujú významných rodákov z obce Rabčice (Milo Urban, Jozef Klinovský, Karol Klinovský a ďalší). Pesničkou „Ľuličky ľuľané" predstavili deti z DFS Kašunka prostredníctvom dramatizácie - ako sa hrali deti v 17. storočí,  a ako  by vyzerali „škôlky pre najmenších" v týchto časoch.

Kultúrno - osvetový program  bol zrealizovaný vďaka podpore Nadácie SPP. 

Ďakujeme

 

Súvisiace články

12.08.2015 13:45

Školské pomôcky

Už sme mali v schránke niekoľko letákov propagujúcich, kde všade môžem lacnejšie kúpiť zošity, pravítka, tašky, desiatníky...
24.04.2019 08:23

Ladislav Mednyánszky – 100. výročie úmrtia umelca

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ladislava Mednyánszkeho, významného európskeho impresionistického maliara prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia, vznikla v prízemných priestoroch Galérie Nedbalky v Bratislave samostat...
23.10.2017 22:22

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje polstoročnicu

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje 50 rokov svojej existencie, je v plnom rozkvete kvalitného vzdelávania a výchovy svojich žiakov.