Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
27.07.2018 09:03

Kúpele Luhačovice známe a neznáme

Luhačovice sú najvyhľadávanejšie kúpele v Českej republike, ktorých tradícia vzniku siaha do konca 19. storočia. V spomínanom období toto miesto začalo prekvitať vďaka Ottovi Serényimu, moravskému šľachticovi a úradníkovi, podľa ktorého je aj pomenovaný prameň s názvom Ottovka. Z významných osobností mesto preslávili na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia aj MUDr. František Veselý, neúnavný propagátor myšlienky slovanskej vzájomnosti, jeho manželka spisovateľka Marie Calma – Veselá, iniciátorka Spolku pre okrášľovanie a usporiadanie zábav, slovenský architekt, dizajnér, etnograf Samuel Dušan Jurkovič a folklorista, etnograf Antonín Václavík.

V rámci geografického hľadiska Luhačovice ležia v juhovýchodnej časti Moravy, zaberajú územie Zlínskeho kraja.  Sú situované na vyvýšenom kopci Bielych Karpát, v nadmorskej výške 253 m. n. m,  do mesta vedie aj železničná trať.  Mesto na prvý pohľad návštevníka zaujme prekrásnymi staviteľskými pamiatkami s rôznorodými architektonickými štýlmi od alpsko švajčiarskeho proveniencie(Myslivna, Švajčiarsky dům a pod.), geometrickej secesie(Dom Bedřicha Smetany) až po moderný funkcionalizmus. Vzájomná kombinácia architektonických štýlov predstavuje nezvyčajný a pozoruhodný komplexný unikát. Neodmysliteľnou súčasťou liečebného areálu sú vily od Dušana Jurkoviča, ku ktorým radíme Vlastimilu, Jestřábí, Valašku, Vodoliečebné lázně a Jurkovičov dom(bývalý Janov dom postavený v klasicistickom slohu) s vyobrazením fresky sv. Cyrila a Metoda. K stavbám Pražskej štvrti v Luhačoviciach patria vily nesúce názov mestských častí Prahy ako napríklad Hradčany, Strahov, Petřín, Pernštýn a Vyšehrad. Architektonický kolorit mesta lemujú aj významné funkcionalistické stavby, budova Poštového úradu a Sokolovne, Biela štvrť s mestskou plavárňou, Spoločenský dom a Lázeňská mliekareň( dnešná Divadelná kaviareň). Mnoho ulíc v Luhačoviciach je pomenovaných po rôznych velikánoch či už  hudby ako napríklad skladateľ Leoš Janáček, národných buditeľoch Dr. Palko Blaho, šachistke či manželke B. Smetanu Betty Smetanová a pod. Je to aj dôkaz hrdosti miestnych obyvateľov na známe osobnosti, ktoré významnou mierou pozdvihli úroveň českého národa.

 

Najznámejším vedecko-kultúrnym centrom mesta je Múzeum luhačovického zálesí, ktoré je zamerané na prezentáciu klenotov materiálnej kultúry( kroje, interiérový nábytok, plastiky sôch Panny Márie z 19. storočia, hrnčiarske výrobky a fajansy), duchovnej kultúry( zvyky, tradície),  propagáciu mien zakladateľských osobností (Antonín Václavík, František Veselý) a pozoruhodná je aj edičná činnosť. Potenciál múzea má spravidla historicko-dokumentárny charakter. Za rohom múzea sa nachádza Turisticko-informačné centrum mesta(Dom kultúry Elektra), ktoré poskytuje predaj bulletinov, suvenírov, vstupeniek na rôzne akcie či podujatia, no hlavne slúži na správnu orientáciu návštevníkov v centre a do okolitých miest(Zlín, Uherské Hradiště, Uherský Brod).

V meste sú zastúpené aj sakrálne stavby. Jednou z nich je maličká, no útulná baroková Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, nachádzajúca sa pri pavilóne kúpeľnej kolonády postavenej vo funkcionalistickom štýle po druhej svetovej vojne. Na konci mesta sa vypína Zámocký areál s parkom, ktorého súčasťou sú Kaplnka sv. Jozefa a baroková socha sv. Gottharda.

V Luhačoviciach sa liečia choroby pohybového aparátu, tráviaceho traktu, ochorenia dýchacích ciest a diabetu. Zvláštny význam má pitná kúria legendárneho nápoja Vincentky slúžiacej na inhalačné účinky. Síce chutí ako železo, no má mimoriadne liečebné účinky. Prameň minerálneho nápoja je umiestnený v budove haly Malej a Veľkej kolonády. Vo funkcionalistickej Bielej štvrti je umiestnená Mestská plaváreň, ktorá je denne otvorená od 09:00 do 21:00, jej areál pozostáva z veľkého bazéna, vírivky, detského bazéna.

O zábavu taktiež v meste nie je nuda. Je tu množstvo hotelov, reštaurácií, ktoré ponúkajú bohatý hudobný repertoár pre rôzne vekové kategórie. Vo večerných hodinách sa v barových priestoroch hrá živá hudba od tradičných ľudoviek až po súčasnú popmusic. Vyhľadávanou turistickou atrakciou je aj vyhliadkový vláčik sprevádzajúci účastníkov po rôznych minerálnych prameňoch mesta, ale aj architektonických stavbách.  Navštíviť mesto rozhodne skutočne stojí za to, jednoducho cítiť sa v ňom budete ako v rozprávke. Jednoducho očarí a zanechá vo vás bohaté spomienky.

 

Súvisiace články

22.01.2017 10:00

Potreba rozšírenia duálneho vzdelávania v Skalici

Rozvoj duálneho vzdelávania skalických strojárov vychádza zo spoločnej koncepcie a zámerov SOŠ strojníckej v Skalici a strojárskeho podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o., ktorý je prioritným partnerom vo vzdelávaní v strojár...