Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
24.04.2019 08:23

Ladislav Mednyánszky – 100. výročie úmrtia umelca

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ladislava Mednyánszkeho, významného európskeho impresionistického maliara prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia, vznikla v prízemných priestoroch Galérie Nedbalky v Bratislave samostatná obrazová expozícia o jeho monumentálnom diele. Hlavnou iniciátorkou akcie je Zsófia Kiss-Szemán, historička výtvarného umenia a autorka publikácie Ladislav Mednyánszky: Denníky 1877- 1918. Výstava je pre verejnosť sprístupnená od 27. marca a potrvá do 22. septembra 2019.

Ladislav Mednyánszky vo svojich umeleckých dielach komplexne vyjavil filozofické myšlienky, ktoré stvárnil v podobe figurálnych kompozícií, prezentujúce aj temné stránky ľudskej spoločnosti(vojna, bieda). V jeho tvorbe pozorujeme aj množstvo náladových krajinomalieb, kolorovaných kresieb, ktoré sú aj výsledkom vzájomného experimentovania s jednotlivými maliarskymi technikami, či materiálmi napr. olej, plátno, piesok a preglejka. Expozícia prezentuje obrazové umelecké diela s poľnohospodárskou(Jesenná orba v Karpatoch, …),či prírodnou scenériou(Pri ohníku, Močaristá krajina, Zimná Tatranská krajina, Jarná Krajina,...). Detailné ťahy štetcom dávajú prezentovaným umeleckým dielam vysokú estetickú hodnotu. Vystavované diela nás vyzývajú k bohatému zamysleniu sa nad stavom spoločnosti, v ktorej žijeme a prehodnoteniu životných priorít s predmetným akcentom na vzťah ľudského jedinca k prírode. Umelecké diela poukazujú aj na slobodu, naše najcennejšie bohatstvo, a preto vážme si ju, dokiaľ ju máme.