Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
17.06.2020 18:24

Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

V dňoch 29.02-16.08.2020 je inštalovaná v priestoroch Esterházyho paláca Slovenskej národnej galérie v Bratislave na 2.poschodí zaujímavá výstava Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia usporiadaná pri príležitosti 100. výročia vzniku slovenského profesionálneho divadla. Hlavnou kurátorkou organizovaného tematického podujatia je dokumentátorka digitálneho archívu Slovenskej národnej galérie Mgr. Zuzana Koblišková, ktorá je aj autorkou samostatnej obrazovej publikácie( katalógu) k spomínanej výstave.

Ladislav Vychodil(1920-2005) bol významným slovenským a českým scénografom 20.storočia, ide o autora viacerých scénických návrhov a makiet k rôznym divadelným predstaveniam, ktorý využíval rôzne výtvarné princípy v galerijnom kontexte. Koncepcia výstavy sa odvíja od spomínaných jednotlivých výtvarných princípov pozostávajúcich z nasledovných tém siločiary, svetlo, imaginácia, sorela, rekvizity a Svätopluk. Scénograf LV nachádzal medzi nimi vzájomné umelecké kontexty, čo v pútavej výstave autorka jasne vystihuje. Výstava obsahuje aj výpožičky diel, na ktorých participoval LV ako scénograf a kostýmový výtvarník, konkrétne z vedecko-kultúrnych inštitúcií Moravského zemského múzea v Brne, Múzea Divadelného ústavu v Bratislave a osobného archívu Ladislava Vychodila. Tematika Siločiar a optických ilúzií načrtáva bohaté experimenty Ladislava Vychodila(LV) z obdobia šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia s javmi deskriptívnej geometrie, surrealizmu a vyjadrením sveta prostredníctvom originality. Tematika Svetlo poukazuje na synchronizáciu pohybu, hudby a svetla na scéne, pričom LV z jednotlivých scénických prostriedkov kládol dôraz na svetlo podobne ako významný švajčiarsky scénograf Adolf Appia. V rámci farebných kompozícii v divadelnom priestore prevládajú zvyčajne čierne a šedé odtiene. Tematika Imaginácia prezentuje návrhy ľudských tvárí vyjadrených prostredníctvom symbolov a dekorácií a mapuje využitie svetelných a farebných efektov v jednotlivých inscenáciách. Tematika Sorela prezentuje jednotlivé Umelecko-dekoračné dielne SND a ich koncepčné návrhy pozostávajúce z konštrukčného oddelenia, oddelenia makiet a dekorácií Viedenského divadla. Tematika Rekvizity poukazuje na význam plodnej spolupráce LV s českým režisérom Alfrédom Radokom začiatkom šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, obidvaja prispeli k rozvinutiu princípu „plnej funkčnej scény". V scénických návrhoch sa podľa nich má uprednostňovať metóda koláže, z praktického hľadiska pri využití divadelných rekvizít je záves zbytočný. Tematika Svätopluk mapuje scény z opery Eugena Suchoňa Svätopluk, ktorá bola odohraná aj v sovietskom meste Saratov. Opera získala bohaté úspechy pri odohraní na nádvorí Bratislavského hradu. Tvorba LV sa vyznačuje absolútnym príklonom k abstraktným javom, bohatou geometrickou kompozíciou, precízne vykreslenými siluetami predmetov a ich odtieňov.

Návštevníci výstavy majú možnosť na vlastnej koži vyskúšať si jednotlivé scénografické postupy a vytvoriť si maketu scénografického priestoru. Taktiež môžu sa započúvať do významných životných okamihov LV prostredníctvom zvukovej a obrazovej audiotechniky.  

Súvisiace články

26.01.2016 19:45

Vzdelávame sa pre potreby pedagogickej praxe

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici umožňuje pedagógom zvyšovať ich odbornosť a poskytuje im priestor na ich osobnostný rozvoj v práci učiteľa a majstra odbornej výchovy.
28.02.2016 11:30

Niekoľko slov neučiteľom

Práve v tomto čase sa objavujú rôzne názory na učiteľské povolanie. Verejnosť môže mať skreslené predstavy o práci učiteľa. Kameňom úrazu často býva jeho pracovný čas......