Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
01.10.2020 17:48

Lekáreň u Salvatora

Dňa 19. septembra 2020 bola slávnostne sprístupnená verejnosti panelová výstava Lekáreň u Salvatora dokumentujúca historický a umelecký kontext významného architektonického objektu mesta Bratislavy. Jej hlavnými organizátormi sú Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave(MúOP), Múzeum mesta Bratislavy(MMB) a Galéria mesta Bratislavy(GMB). Partnerom podujatia je Slovenská lekárnická komora. Lekáreň u Salvatora sídli na Panskej 35 v Bratislave, v tesnej blízkosti Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiany, Divadla Rozprávkový Gašparko a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Výstava potrvá do 31.októbra 2020.

Výstavné podujatie je kolektívnym dielom nasledovných autorov, konkrétne historika umenia PhDr. Iva Štassela(riaditeľa MúOP), PhDr. Zuzany Zvarovej(zástupkyne riaditeľa MúOP), lektorky workshopov Ing. arch. Anny Gondovej(poslucháčky doktorandského štúdia Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave), historičky umenia Mgr. Zsófie Kiss-Szemán(hlavnej kurátorky GMB) a Mgr. Marty Janovíčkovej(zástupkyne riaditeľa MMB). Informačné panely prinášajú stručné informácie o stavebnom slohu národnej kultúrnej pamiatky Bratislavy, reliéfnej výzdobe interiéru, ikonografii malieb a o barokovom mobiliári lekárne. Dom s lekárňou U Salvatora so sochou sv. Salvatora v štýle uličného interiéru od bratislavského sochára Alojza Rigeleho bol dokončený v roku 1904. Bol postavený v neoslohovom eklektickom viedenskom štýle na stredovekej parcele. Na stavbe budovy sa podieľala bratislavská firma Kittler a Gratzl. Na prízemí sa nachádzal barokový lekárenský mobiliár pozostávajúci z dobového nábytku s esteticky hodnotnou symbiózou architektúry a mobiliáru. Reliéfna výzdoba interiéru pozostáva zo šťukovej ornamentiky, ktorá je dotváraná kombináciou rastlinných a figurálnych prvkov v podobe štylizovaných ruží, girlánd, hláv anjelov s antickými a renesančnými motívmi. Polkruhové reliéfy zobrazujú tri putti, ktoré symbolizujú umenie(maliarstvo, sochárstvo a rytectvo) a vedné odbory(geografia, astronómia). Menšie ohraničené polia stvárňujú alegorické zobrazenie múdrosti(sova, vták fénix). Ikonografia malieb reflektuje antickú mytológiu(grécky liečiteľ Asklépios a jeho 4 dcéry vyobrazené na strope lekárne Akesó, Panakeia, Iasó, Hygeia). História mobiliára lekárne sa datuje do 18. storočia, súvisela s postavením budovy Jezuitského kolégia na Kapitulskej 26 v Bratislave. Neskôr lekáreň presťahovali do Csákyho paláca na Panskú 33 do historického objektu susediaceho s dnešným domom lekárne U Salvatora. Priestor neskôr odkúpil bratislavský mešťan a lekárnik Rudolf Adler(1904). Lekáreň fungovala nepretržite počas Rakúska-Uhorska, prvej Česko-Slovenskej republiky, Slovenského štátu a socializmu. Lekáreň ukončila svoju prevádzkovú činnosť kvôli privatizácii v roku 1995. Na stenách pozorujeme fotografické vyobrazenia interiéru lekárne(1988), pohľad lekárne zvonka v roku 1940 a v súčasnosti, sochu sv. Salvatora(1988), reliéfnu plastiku Asklepia(1988), detaily zábradlia na drevenom schodisku a pivnice lekárne (1969).

Informačné panely výstavnej expozície sú v dvojjazyčných jazykových mutáciách v slovenskom a anglickom jazyku. Výstavné podujatie je určené záujemcom o medicínsku antropológiu a históriu mesta Bratislavy.

Otváracie hodiny: Utorok-Nedeľa 10.00-18.00

Vstup: voľný