Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Učiteľské noviny
15.02.2017 20:15

Levickí priemyslováci na strojárskej olympiáde v Bratislave

Finále 10. ročníka Strojárskej olympiády, ktoré sa konalo 9. februára 2017 bolo spojené s Dňom otvorených dverí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia technického vzdelávania u stredoškolskej mládeže a propagácia technického vzdelávania. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zamerania), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave.

Aj študenti Strednej priemyselnej školy v Leviciach sa tejto súťaže technickej tvorivosti zúčastnili a opäť priniesli ocenenia. Súťažiaci z priemyslovky v Leviciach najprv absolvovali dve kolá súťaže cez internet. V prvom kole odpovedali formou online-testu na otázky z matematiky a fyziky. V druhom kole sa popasovali s otázkami zo všeobecného strojníctva a otázkam z odboru podľa zamerania práce. Tvorivým kolom súťaže bolo kolo číslo tri. Súťažiaci žiaci vypracovali súťažnú prácu na tému v niektorej z oblastí: automobily a mobilné pracovné stroje, aplikovaná mechanika a mechatronika, automatizácia, nové trendy, technológie, procesy a aplikácie v strojárstve. Žiak štvrtého ročníka odboru strojárstvo na SPŠ Levice, Milan Vrábel, zvíťazil v kategórii Automobily a mobilné pracovné stroje a súčasne získal špeciálnu cenu Volkswagen Slovakia. Súčasne získal finančnú odmenu 300 €. Ocenený bol za úžasný výtvor, navrhol, skonštruoval, dokonca aj vyrobil dvojmiestne terénne vozidlo – buginu. Druhé miesto obsadil v inej kategórii žiak z rovnakej triedy, Peter Ziman. Jeho parketou boli nové trendy, technológie, procesy a aplikácie v strojárstve. Odnáša si finančnú odmenu 200 € za prácu Návrh rámu a výroba malotraktora.

Súčasťou strojárskej olympiády bol aj 1. ročník strojárskej „GRAND PRIX“ - jarná séria. Ide o súťaž tímov. Súťažiaci žiaci sa združili v pracovnom tíme s názvom Elita123 a vybojovali tretie miesto. Chlapci sú tretiaci z III.MS triedy (strojári), Peter Drapák, Ladislav Lengyel, Miloš Pénzeš a Peter Kraus. Súťažný tím postupne navštevoval stanovištia, ktoré boli rozmiestnené po Strojníckej fakulte. Čakali ich tam praktické a teoretické úlohy, ktoré výborne zvládli.

Úžasné je, že všetci finalisti, bez ohľadu na umiestnenie, budú v prípade záujmu prijatí na štúdium na Strojníckej fakulte STU bez prijímacích skúšok a bez úhrady poplatku za prijímaciu skúšku. Blahoželáme.

Súvisiace články

14.04.2017 17:15

Od myšlienky k výsledku

14.apríla si pripomíname výročie úmrtia Jána Hollého, jedného z velikánov nášho národa. Mnohí z nás sa pristavia pri jeho pomníku na Dobrej Vode. Ako tento pomník vznikol?
14.05.2016 11:00

Skalickí strojári úspešní v rozvojovom projekte

Piatok trinásteho sa potešili skalickí strojári pri zverejnených výsledkoch vyhodnotenia rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šp...
21.01.2017 07:45

Ako komunikujú naši žiaci?

Žiak s mobilným telefónom v ruke stráca reálny kontakt so svojimi spolužiakmi. Ani s modernými informačno-komunikačnými technológiami sa žiaci nenaučili efektívne využívať vymoženosti dnešnej doby.