Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
11.01.2020 06:40

Ľudské telo ako umenie

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch počas celého kalendárneho roka pripravuje pre svojich čitateľov a návštevníkov zaujímavé podujatia, ku ktorým okrem besied so súčasnými spisovateľmi, známymi osobami regiónu, súťaží a literárnych popoludní patria aj výstavy výtvarných diel, prevažne regionálnych autorov.

 

Prvou výstavou, ktorá je inštalovaná v priestoroch Knižnice Antona Bernoláka v roku 2020, je výstava mladého výtvarníka, študenta medicíny Mareka Kajana, nesúca názov Ľudské telo ako umenie. Kurátorkou výstavy je stredoškolská učiteľka, PaedDr. Beáta Nociarová.

 

Tomu, že o túto netradičnú výstavu bude veľký záujem verejnosti, nasvedčuje aj vysoká účasť milovníkov výtvarného umenia na vernisáži, ktorá sa konala dňa 10. januára.

 

Po slávnostnom príhovore Ľubice Červenej, riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka, sa k prítomným prihovorila Beáta Nociarová, kurátorka výstavy, ktorá priblížila profil autora vystavovaných diel.

 

Marek Kajan je komárňanským rodákom, tohto času žije striedavo v Hurbanove a v Bratislave, kde už piaty rok študuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Od základnej školy sa venoval rôznym umeleckým druhom – na ZUŠ tri roky výtvarnému odboru, neskôr presedlal na spev a po absolventských skúškach začal so spoločenským tancom. Jeho snaženie a umenie neostalo bez ocenenia. Bol ocenený na domácich,aj zahraničných súťažiach.

 

V roku 2011 nastúpil na Gymnázium v Nových Zámkoch a neskôr do Nitry, Akadémie tanca. Svoju tanečnú kariéru ukončil v roku 2016.

 

Marek Kajan má široký záber aktivít a záľub, neutíchajúcu snahu prepájať praktické s duchovným, umelecké s racionálnym. Počas folklórnych slávností v Dulovciach,  v roku 2016, počas sledovania výstúpení a zároveň učenia sa na skúšku z imunológie, sa rozhodol zakomponovať ľudový motív do niečoho anatomického a tak vznikla Anatómia na ľudovú nôtu.

 

Príjemným spestrením výtvarných výtvorov sú zaujímavé citáty a verše. Výstava Mareka Kajana je aj preto netradičná. Počas jej prehliadky si prídu na svoje nielen tí, ktorí  majú hlbší cit k výtvarnému umeniu, ale i tí, ktorých zaujíma ľudské telo i psychično človeka,

 

Výstavu si máme možnosť pozrieť do 14. februára 2020.

 

 

Foto: zľava riaditeľka Kninižnice Antona Bernoláka,kurátorka výstavy, autor výstavy