Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
29.05.2019 17:38

Ľudskosť

Azda nikdy sa na našej planéte toľko nehovorilo o ľudskosti ako dnes. Hlásiť sa k ľudskosti, byť človekom sa nosí. V skutočnosti nás však počty vojen a zbedačovania veľkých skupín ľudstva napĺňajú znepokojením, že presadzovanie toľko deklarovanej ľudskosti viazne.

Preto je dôležité, že medzi nami sú ľudia, ktorí nielen o ľudskosti hovoria, ale ktorí sa ju usilujú presadiť viac do praxe, vytvoriť jej reálny priestor v spoločnosti. Veľa takýchto ľudí pracuje v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorého 55. výročie založenia si pripomíname.

Pri bilancii si každý položí otázku, či sa vykonalo veľa, alebo málo. V každom prípade aj pri prísnom kritickom pohľade je toto pracovisko dôležitým centrom "praktickej ľudskosti", ktorá sa ďalej odovzdáva a verím, že ním ešte dlho ostane. Ľudstvu chýba univerzálny obraz sveta, ktorý by vyplynul z perspektíve nádeje. Takáto perspektíva je nahrádzaná technickou civilizáciou a civilizáciou tovaru a konzumu. Sme braní iba ako čísla, ako produkty, tovary, konzumenti tovarov. Je to proti podstate človeka, jeho hodnote a dôstojnosti.

Takto je nastavený celý systém, ktorý vedie k postupnému vymieraniu Európy a mení planétu na veľké smetisko  - reálne i smetisko nádejí.

Čo robiť - sústrediť všetky pozitívne sily bez ohľadu na rozdiely - za víziou nádeje. Hlásať viac skromnosť, vrátiť sa k Štúrovmu viacej tvoriť, menej troviť. Mať trocha z ducha Gándího, ktorí dokázal silu slabých, no slobodných a sebestačných ľudí, či po slobode túžiacich ľudí, ale aj niečo z Ježiša, žiť jeho blahoslavenstvá, nebáť sa, mať zdravú odvahu ako to často zdôrazňoval a premáhať zlo láskou.

Súvisiace články

22.07.2018 11:24

Slovenské školy začali využívať elektronickú evidenciu dochádzky

Využívanie modernej techniky nemusí byť vždy len otázkou peňazí. Dokazujú to viaceré slovenské školy, ktoré začali využívať moderné technológie 21. storočia. Zaviedli totiž elektronickú evidenciu dochádzky učiteľov. Riaditelia ...
13.11.2018 17:11

Národné múzeum v Prahe musíte navštíviť

Koncom októbra 2018 bola sprístupnená pre verejnosť po trojročnej rekonštrukcii budova Národného múzea v Prahe na Václavskom námestí. Plánovaný termín súvisel s významnou historickou udalosťou, nakoľko sme si 28. októbra 2018 ...