Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
29.05.2019 17:38

Ľudskosť

Azda nikdy sa na našej planéte toľko nehovorilo o ľudskosti ako dnes. Hlásiť sa k ľudskosti, byť človekom sa nosí. V skutočnosti nás však počty vojen a zbedačovania veľkých skupín ľudstva napĺňajú znepokojením, že presadzovanie toľko deklarovanej ľudskosti viazne.

Preto je dôležité, že medzi nami sú ľudia, ktorí nielen o ľudskosti hovoria, ale ktorí sa ju usilujú presadiť viac do praxe, vytvoriť jej reálny priestor v spoločnosti. Veľa takýchto ľudí pracuje v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorého 55. výročie založenia si pripomíname.

Pri bilancii si každý položí otázku, či sa vykonalo veľa, alebo málo. V každom prípade aj pri prísnom kritickom pohľade je toto pracovisko dôležitým centrom "praktickej ľudskosti", ktorá sa ďalej odovzdáva a verím, že ním ešte dlho ostane. Ľudstvu chýba univerzálny obraz sveta, ktorý by vyplynul z perspektíve nádeje. Takáto perspektíva je nahrádzaná technickou civilizáciou a civilizáciou tovaru a konzumu. Sme braní iba ako čísla, ako produkty, tovary, konzumenti tovarov. Je to proti podstate človeka, jeho hodnote a dôstojnosti.

Takto je nastavený celý systém, ktorý vedie k postupnému vymieraniu Európy a mení planétu na veľké smetisko  - reálne i smetisko nádejí.

Čo robiť - sústrediť všetky pozitívne sily bez ohľadu na rozdiely - za víziou nádeje. Hlásať viac skromnosť, vrátiť sa k Štúrovmu viacej tvoriť, menej troviť. Mať trocha z ducha Gándího, ktorí dokázal silu slabých, no slobodných a sebestačných ľudí, či po slobode túžiacich ľudí, ale aj niečo z Ježiša, žiť jeho blahoslavenstvá, nebáť sa, mať zdravú odvahu ako to často zdôrazňoval a premáhať zlo láskou.

Súvisiace články

17.09.2016 10:00

Mozog ako sval

Mnoho ľudí rozmýšľa o inteligencii, športovom alebo umeleckom nadaní ako o niečom fixnom, nemennom a že to tak ostane po celý život. Najnovšie výskumy v oblasti mozgu, medicíny a psychológie ale hovoria o niečom inom. Mozog je ...